Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vinnare av Västerås stads pedagogiska pris 2010

Västerås stads pedagogiska nämnder delar årligen ut ett pris för att uppmärksamma och ära framstående pedagoger i Västerås. Idag delades priset ut i Stadshuset.

Inom förskolenämndens verksamhetsområde får två pedagoger dela på ett pris:
Eva Hanses Valeij, förskollärare, Storängens förskola, avdelningen Solkatten
Motivering: ”Eva Hanses Valeij har alltsedan starten av språkförskolan Solkatten varit en hörnsten för verksamheten. Många barn har genom åren kommit till Solkatten ’lätt tilltygade’ men med Evas och hennes kollegors hjälp får barnen en chans att utifrån sina egna förutsättningar göra framsteg och utvecklas.”

Annika Lundberg, förskollärare, Hökåsens förskola
Motivering: ”Annika är nominerad av en förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Annika har med stort engagemang och intresse på ett prisvärt sätt lyckats väl med att utveckla, inkludera och sprida glädje samt bidragit till värdefulla insikter för barnen i förskolan.” 

Inom grundskolenämndens verksamhetsområde får två pedagoger dela på ett pris:
Bodil Lövgren, lärare, Bäckbyskolan och Naturskolan Asköviken
Motivering: ”Bodil har med ett brinnande intresse och ett stort engagemang med stor framgång arbetat med att utveckla såväl matematik- som naturvetenskapsintresset hos lärare och elever. Bodil är initiativtagare till en matematikverkstad och har genomfört intensivveckor i matematik och byggt upp matematikverksamhet utomhus för barn i alla åldrar. Bodil har med ett framgångsrikt resultat stöttat och inspirerat såväl elever som haft svårigheter som elever som har fallenhet för matematik.”

Ulla Löfgren, rektor, Rotundaskolan
Motivering: ”Ulla Löfgren har i tio års tid drivit Rotundaskolan i Västerås utifrån en fast vision att skapa hållbara människor för morgondagens samhälle. Ulla Löfgren har med stor framgång använt det pedagogiska verktyget ’Rotundacirkeln’ där människans förmågor sys ihop till en helhet.”

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde går priset till:
Leif Larsson, rektor, Edströmska 
Motivering: ”Edströmska har under Leif Larssons pedagogiska ledning utvecklats till en förebild i Sverige för yrkesinriktad utbildning. Skolan är ett exempel på ett unikt samarbete mellan arbetsliv och skola. Det pedagogiska helhetsgrepp som utvecklats på skolan har resulterat i förbättrade studieresultat för eleverna, ett större intresse för utbildningsområdet och goda chanser till ett framtida yrkesliv inom branscherna.”

Västerås stads pedagogiska pris syftar till att

  • stimulera till fortsatta framgångar för pristagarna
  • sporra andra till förstärkta insatser
  • sprida kunskap om framstående pedagogisk verksamhet i Västerås

För mer information:
Haidi Bäversten, pedagogiska nämndernas stab, 021-39 28 62

 

 

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås