Gå direkt till innehåll
INBJUDAN PRESSTRÄFF: Nu lyfter handelns digitala kompetens!

Pressmeddelande -

INBJUDAN PRESSTRÄFF: Nu lyfter handelns digitala kompetens!

Handeln är i snabb förändring: digitalisering, växande e-handel och tuffare utlandskonkurrens möblerar om i det svenska handelslandskapet. Fortbildning och kompetensutveckling är två viktiga verktyg för att hänga med i den här utvecklingen. 

Handelsrådet och Västerås Citysamverkan bjuder in till pressträff kring utbildningsprojektet ”Kompetenslyft för handeln”. ESF-projektet ger under en treårsperiod mindre, svenska handelsföretag möjlighet att kompetensutveckla sina medarbetare och se över sin affärsidé – utan att betala i annat än tid. Här vill handlarna i Västerås vara med!

Kom och träffa Helen Rönnholm, projektledare Handelsrådet och Maria Fors, vd Västerås Citysamverkan!

Datum och klockslag: 15 maj, kl 10.30 

Plats: Västerås Citysamverkans kontor, Smedjegatan 15

För mer information kontakta:
Helen Rönnholm, projektledare, Handelsrådet
e-post: helen.ronnholm@handelsradet.se , telefon: 0705-63 31 19
Maria Fors, vd Västerås Citysamverkan
e-post: maria.fors@vasterascity.com, telefon: 070-532 53 30 

Läs mer om Handelsrådets ESF-projekt ”Kompetenslyft för handeln” här:
http:// handelsradet.se/press/2019-2/nu-lyfter-vi-handelns-digitala-kompetens/

________________________

Fakta: Handelsrådet

Handelsrådet förenar parterna inom handeln för att öka kunskapen om handelns betydelse i samhället, stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.

Handelsrådets verksamhet fokuserar på fem verksamhetsområden:
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Forskning och utveckling
• Internationellt
• Omställning
• Yrke och kompetens

Handelsrådet är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna KFO och Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.

________________________

Fakta: Västerås Citysamverkan

Västerås Citysamverkan samlar fastighetsägare, näringsidkare och Västerås stad i gemensamt arbete för en levande och attraktiv innerstad. 2018 inleddes en gemensam ”Kraftsamling för Västerås City – För Sveriges bästa city”, med sikte på att Västerås ska nomineras till årets stadskärna. Projektet ska stärka förutsättningarna för handel, besöksnäring och fastighetsägare och citys betydelse för ett sammanhållet Västerås. Fler västeråsare och besökare ska vistas och trivas i city. Kraftsamlingen har fokus på utvecklingen av den fysiska miljön i stadskärnan och samverkansprocesser.

Särskild vikt läggs vid handelns utveckling och möjligheter att möta omstruktureringar och förändrade konsumtionsmönster.

Det nya samarbetet med Handelsrådet görs inom ramen för Kompetenslyft för handeln är ett redskap i detta arbete.

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi har en vision: För Sveriges bästa city – på en ny nivå
Många människor, organisationer och företag genomför nu tillsammans en spännande kraftsamling för utvecklingen av centrala Västerås. Målet är att svara JA till ännu fler önskningar, behov och drömmar. Det ska bli ett city som knyter ihop ett expanderande Västerås. Det ska bli mera harmoni, flyt och lätthet. Det ska bli Sveriges bästa city – på en ny nivå.

Presskontakt

Maria Fors

Maria Fors

Presskontakt VD/Cityledare 021-448 03 00