Pressmeddelande -

Kongresser omsätter nästan en miljard i Sverige - Västerås i topp bland svenska kongresstäder!

Västerås position som kongresstad står sig fortfarande stark i konkurrens med övriga svenska städer. Totalt arrangerades det 29 nationella och 2 internationella kongresser i Västerås 2017, dessa genererade fler än 10 000 gästnätter och ett turistekonomiskt värde på över 32 miljoner kronor. Detta placerar Västerås på en tredjeplats när Sveriges kongresstäder rankas.

I dagarna lanserar Swedish Network of Convention Bureaus Svensk Kongressrapport 2017. Västerås behåller tredjeplatsen i den ranking av nationella kongresser som rapporten innehåller.* Totalt arrangerades 29 nationella kongresser i staden under föregående år.

- Det känns fantastiskt roligt att vi får behålla tredjeplatsen i rankingen av nationella kongresser. Vårt arbete med att marknadsföra Västerås som kongresstad tillsammans med näringen har pågått under flera år och vi har nått stora framgångar i värvningsarbetet med vår Convention Bureau, säger Sofie Lidholm, utvecklingschef Visit på Västerås Marknad och Näringsliv.

Förra året arrangerades det, enligt inrapporterad data från Convention Bureaus, totalt 588 kongresser i Sverige varav 333 nationella och 255 internationella. Totalt deltog ca 180 000 deltagare på kongresserna som tillsammans genererade mer än 984 miljoner i turistekonomiskt värde.

- Kongresser har en stor betydelse för Sveriges tillväxt. Kongresser bidrar till såväl ekonomisk tillväxt som en möjlighet att stärka enskilda destinationers och Sveriges varumärke. De är även samhällsekonomiskt värdefulla för att bygga och överföra kunskap samt attrahera talanger, investerare och företag, säger Karin Mäntymäki, ordförande, Swedish Network of Convention Bureaus.

Fakta från Svensk Kongressrapport 2017:

Internationella kongresser:

 • Sverige ligger på plats 15 i världsrankingen
 • 255 internationella kongresser arrangerades i Sverige
 • Totalt deltog 60 000 kongressdeltagare
 • Majoriteten av kongresserna genomfördes i juni, september och oktober

Nationella kongresser

 • 333 nationella kongresser arrangerades i Sverige 
 • Flest nationella kongresser genomfördes i Uppsala med 57, därefter Göteborg med 45 och på tredje plats Västerås med 29
 • Totalt deltog 120 000 kongressdeltagare
 • Majoriteten av kongresserna genomfördes i april, maj och oktober


* Stockholm finns inte med i den nationella kongresstatistiken då Visit Stockholms uppdrag är att arbeta internationellt och för därför ingen statistik på nationella möten

Relaterade länkar

Ämnen

 • Turism

Kategorier

 • västerås convention bureau
 • västerås

Regioner

 • Västmanland

Västerås Marknad & Näringsliv AB är Västerås stads marknads- och näringslivsbolag, och har som uppdrag att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling. Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt och internationellt samt bidra till ökad kunskap, fler besökare och etableringar. Bolaget arbetar utifrån två affärsområden; Visit och Invest samt har en enhet för strategiska projekt.

Kontakter

Sofie Lidholm

Utvecklingschef Visit Västerås 021-39 01 19

Relaterat innehåll