Pressmeddelande -

Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth inviger Tidö turistväg

Inbjudan till invigning av Tidö turistväg

Tid: Onsdag 26 maj, klockan 13.30

Plats: Tidö slott, borggården

Medverkande: Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, landshövding Ingemar Skogö, kommunalråd Västerås stad Elisabeth Unell samt kommunalråd Hallstahammars kommun Catarina Pettersson

Välkommen att delta i invigningen av Västmanlands första turistväg- Tidö turistväg. Tidö turistväg är en alternativ väg till E 18 och sträckningen går mellan Vallby Friluftsmuseum i Västerås och Sörstafors i Hallstahammar.

Utmed vägen finns många platser med kulturhistoriskt och turistiskt intresse. Exempel på natursköna platser att besöka längs vägen är; Asköviken som är ett naturreservat med en rikt djurliv och fantastisk natur och en av Sveriges mest besöksvärda fågellokal; Tidö Slott som är ett av Sveriges bäst bevarade och mest levande slott från stormaktstiden; Stora och Lilla Rytterne kyrkoruiner som hör till de äldsta kristna minnesmärkena i Västmanland; turistområdet Strömsholm med bland annat en riksanläggning för svensk hästsport; Strömsholms kanal, Strömsholms Naturreservat med en sagolik vacker natur och Strömsholms slott som är ett kungligt barockslott.

Vägen passar mycket bra för utflykter med cykel och motorcykel. Tanken med turistvägar är generellt att man kan göra en "avstickare" från den ordinarie färdvägen för att se och uppleva mer för att sedan återuppta den ordinarie färdvägen. Turistvägsskyltningen har lett till ökad omsättning i turistrelaterade näringar i de områden där skyltningen införts i olika delar av Sverige.

Press och allmänhet är välkomna att delta i invigningen

För pressanmälan och mer information om invigningen kontakta:

Linda Jonas, Västerås & Co, telefon och mobil 021-39 01 14

Alf Jonsson, Hallstahammars kommun, telefon 0220-241 91

Bakgrundsinformation

Turistväg

Turistväg är en väg som är utvald som intressant för turister att åka på och uppleva speciella turistattraktioner. I Sverige skyltas turistvägar med brunvit vägskyltning med en vit blomma som symbol. Den brunvita skyltningen är en internationell standard. Brunvita skyltningen har lett till ökad omsättning i turistrelaterade näringar i de områden där skyltningen införts. Tidigare var det Transportstyrelsen som beslutade om vilka vägar som omfattas av brunvit vägvisning, men från 15 maj 2010 är det väghållningsmyndigheten som bestämmer om vägvisning till inrättningar, service anläggningar turistiskt intressanta mål.

Vallby Friluftsmuseum www.vallbyfriluftsmuseum.se

Vallby Friluftsmuseum är ett av Sveriges största friluftsmuseer med ett 40-tal byggnader från Västmanlands län. Här visas jordbrukslandskap med bondgård och torpmiljö, stadskvarter, bruksmiljöer med bruksherrgård och bergsmansgård och den nyare tidens missionshus och byskola. Till museimiljöerna hör de lantrasdjur och kulturhistoriska växter som är museets levande samlingar. På museet kan du också besöka olika hantverkare och deras butiker och äta eller fika på Wärdshuset Gaggeska gården.

Asköviken www.askoviken.se/ och  www1.vasteras.se/naturskolanaskoviken/

Asköviken-Tidö är i särklass mest känt för sitt rika fågelliv och för sin närhet till Tidö slott med sina omgivande ädellövskogar.Här finns öppna strandängar, fornåkrar, sällsynta insekter och en stor mångfald av växter. Ett system av promenadstigar har anlagts runt viken. I flera lägen leder de fram till utsiktsplatser och fågeltorn. På västra sidan har en handikappanpassad spång byggts 150 meter ut i vassen till ett gömsle. Med Naturskolans hus som bas drivs en naturskoleverksamhet i Asköviken, där skolelever och lärare tas emot för guidningar och upplevelser i naturen. Exempel på arter som häckar i området är rördrom, snatterand, skedand, brunand, bivråk, småfläckig sumphöna, mindre strandpipare, svarttärna, mindre hackspett, gulärla, trastsångare, skäggmes och nötkråka. Havsörn ses nära nog dagligen och praktiskt taget året om.

Tidö slott samt Tidö Leksaks- och Seriemuseum www.tidoslott.se

Tidö slott är sannolikt Sveriges bäst bevarade och mest levande slott från stormaktstiden. Axel Oxenstierna, Rikskansler och Drottning Kristinas förmyndare lade grunderna för slottsbyggnaden och startade det mångåriga uppförandet av Tidö Slott år 1624. Slottet är byggt i stram holländsk renässansstil. I 200 år ägdes Tidö av den Oxenstiernska familjen och ägs idag av släkten von Schinkel sedan 1890. I de natursköna omgivningarna kan besökarna se hjortar, får, och kor beta i hagarna. Museet öppnar 22 maj och här hittar du Norra Europas främsta samling av antika leksaker samt en utställning i form av serierariteter och skulpturer i naturlig storlek av t ex Bamse,Tintin och Lucky Luke. Leksakssamlingarna består bland annat av leksaker från det svenska kungahuset och leksaker som ägts av ryska tsarer. Serieutställningen består av privatsamlingar med serierariteter som har köpts in, förstautgåvor, originalillustrationer och mycket annat. Det blir mångdimensionellt ljud och rörelse från seriernas värld. En rundtur på slottet, en lunch på värdshuset och ett besök på Tidö Leksaks- & Seriemuseum blir en heldag på Tidö. Sommartid kommer det att gå båtturer från Västerås till Tidö.

Stora och Lilla Rytterne kyrkoruiner www.ruinportalen.se/handfull/stora_rytterne/index.html

Ruinerna hör till de äldsta kristna minnesmärkena i Västmanland med ursprung kring 1200 respektive 1300-1400 tal. Vid restaurering av Stora Rytterne kyrkoruin påträffades 2 runstenar som ingått i ett och samma runstensmonument. Den ena är försedd med ett kors, den andra har en inskrift: "Gudlev satte stav och dessa stenar efter Slagve, sin son. Han ändades österut i Gårdarike".

Sorby Fornborg

Fornborgen är från 600 talet med en inre ringmur och en till denna ansluten yttre mur i NO och SV. Hela anläggningen är 100x90 m.

Hornsåsens gravfält

Hornsåsens gravfält hör till länets största med 200 gravar, de flesta runda stensättningar. Här finns också en kvadratisk och två skeppsformiga stensättningar, sju rösen, en hög, en treudd och en rest sten. En stig (över stängselstätta) går upp mot gravfältet på åsens östra sida med en asfalterad parkeringsplats nedanför. 

Turistområdet Strömsholm

Strömsholm är ett mångfacetterat historiskt natur- och kulturarv i Mälarens närhet. Här finns en välkänd riksanläggning för svensk hästsport och ett av Europas modernaste djursjukhus.

Strömsholms Naturreservat www.lansstyrelsen.se/vastmanland/amnen/Naturvard/Naturreservat/Hallstahammar/Strömsholm/

Strömsholm är ett populärt utflykts- och strövområde vid Mälaren. Här har funnits mänsklig aktivitet i minst tusen år, vilket mångfalden av fornlämningar visar. Gustav Vasa uppförde under 1500-talet en kungsgård här. Denna ersattes senare under 1600-talet av det slott som kan ses idag. Hästar har varit ett tema under många hundra år i Strömsholm. Från Gustav Vasas hästuppfödning via det militära behovet och idag genom att området är centrum för landets ridsport. Åkrar, ängar och hagmarker bildar tillsammans ett varierat landskap med en rik flora och fauna. Särskilt intressant är det stora inslaget av ekar och andra ädla lövträd, där både växter, fåglar och insekter trivs, bland annat den sällsynta läderbaggen. Det finns gott om stigar och vandringsleder med många vackra rastplatser, liksom flera kaféer och restauranger. Både Lagårdssjön och Billingen är bra fågellokaler.

Strömsholms kanal  www.stromsholmskanal.se 

Strömsholms kanal som är Sveriges näst äldsta kanal, sträcker sig från Smedjebacken i södra Dalarna ner till Borgåsund, Västmanland, i söder och utloppet i Mälaren. Kanalen följer Kolbäcksåns vattensystem och har en stigning på 100 meter under den 10 mil långa sträckan, från söder till norr. Enbart i Hallstahammar mäter nivåskillnaden 50 meter. Vid sidan av Göta kanal har Strömsholms kanal varit Sveriges viktigaste vattentransportled. Strömsholms kanal drivs av Kanalbolaget med kommunerna Hallstahammar, Surahammar, Fagersta och Smedjebacken som ägare. Den är idag en ren turistled och nyttjas inte alls som transportled mot industrin.

Strömsholms slott www.royalcourt.se/kungligaslotten/stromsholmsslott.4.19ae4931022afdcff3800013069.html

Strömsholms kungliga barockslott är byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksåns strömmande vatten lugnar sig och flyter ut i Mälarviken Freden. På Strömsholms slott visas i sommar fotoutställningen "Bilder från Kungliga bröllop 1823–2010" om svenska tronföljares bröllop. Foton, målningar och teckningar ger tillsammans en bild om traditioner, ceremonier och personer, från Kronprins Oskar och prinsessan Josefinas bröllop 1823, fram till Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvias bröllop 1976.  Efter Kronprinsessparets bröllop den 19 juni i år, kompletteras utställningen med den officiella bröllopsbilden.

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • västerås
 • hallstahammar
 • strömsholm naturreservat
 • strömsholms kanal
 • strömsholms slott
 • asköviken
 • stora och lilla rytterne kyrkoruiner
 • hornsåsens gravfält
 • sorby fornborg
 • turistväg
 • brunvit väg
 • vallby
 • strömsholm
 • tidövögen
 • tidö slott
 • tidö
 • invigning

Regioner

 • Västmanland

Västerås & Co är en marknadsavdelning inom Västerås stads bolag Etablering Västerås AB. Vårt uppdrag är att marknadsföra den attraktiva destinationen Västerås Mälarstaden och generera tillväxt i form av möten och evenemang, gästnätter, besökare, företagsetableringar och boende i Västerås