Vågbrytare på Öster Mälarstrand i Västerås. Foto: Avig Kazanjian
Vågbrytare på Öster Mälarstrand i Västerås. Foto: Avig Kazanjian

Pressmeddelande -

Turismen i Västerås växer mot nya rekordnivåer!

Gästnätterna i Västerås fortsätter att öka och totalt genomfördes 606 517 övernattningar förra året, en ökning med 10 procent jämfört med 2018. Det betyder att Västerås återigen ökar mer än Sverige då rikssnittet visar en ökning på fyra procent.

Västerås besöksnäring fortsätter att växa. När Tillväxtverket presenterar den senaste inkvarteringsstatistiken över antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige står Västerås återigen som en av de storstäder som procentuellt sett ökat allra mest. Totalt genomfördes 606 517 kommersiella gästnätter i Västerås 2019, varav 495 709 ägde rum på hotell. Det betyder en ökning med 10 % jämfört med 2018.

- Vi fortsätter att se en stark utveckling av de kommersiella gästnätterna i Västerås vilket är fantastiskt glädjande. Vi har breddat säsongerna och sommarmånaderna håller nu en bra beläggning även på hotellen. Utvecklingen som vi sett sedan 2017 då The Steam Hotel öppnade håller i sig och det är glädjande att se att hela destinationen fortsätter att lyfta säger Sofie Lidholm, utvecklingschef på Visit Västerås.

Den snabbast växande branschen i Västerås
En trend som har kommit tydligt i år är att svenskarna i stor utsträckning har semestrat i Sverige, något som syns även i Västerås statistik. Samtidigt som de utländska gästnätterna har minskat, så har de svenska gästnätterna ökat med 13 % mot föregående år. Större möten är något som fortsatt bidrar till ökningen av gästnätter. Under 2019 arrangerades ett flertal stora möten, bland annat den internationella energikongressen ICAE och ett flertal medicinska och politiska kongresser.

- Besöksnäringen är den snabbast växande branschen i Västerås, vilket syns tydligt i våra senaste näringslivsanalyser. Mellan 2013-2018 har branschen lokalt sett en ökning på ca 600 anställda och drygt 100 nya företag. Besöksnäringen är otroligt viktig för Västerås då den förutom att attrahera besökare även skapar ett större utbud för invånarna. Som destinationsorganisation kommer vi under året att se över vår egen organisation för att även framöver kunna bidra till branschens tillväxt. Vi kommer bland annat satsa mer på destinationsmarknadsföring och att utveckla fler starka reseanledningar berättar Sofie Lidholm, utvecklingschef på Visit Västerås.

FAKTA BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERÅS 2019
Totala antalet gästnätter på hotell, stugby, vandrarhem och camping 606 517 (+10 %)
Nationella gästnätter 544 999 (+12,5 %)
Internationella gästnätter 61 518 (-7,5 %)
Hotellen i Västerås står för 495 709 av de totala gästnätterna. (+6,5 %)

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB).

Relaterade länkar

Ämnen

  • Fritid

Taggar

  • västerås

Regioner

  • Västmanland

Västerås Marknad & Näringsliv AB är Västerås stads marknads- och näringslivsbolag, och har som uppdrag att i samverkan med näringslivet, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhället bidra till att öka Västerås attraktionskraft och utveckling. Bolaget arbetar strategiskt och operativt med att förtydliga och öka Västerås närvaro regionalt, nationellt och internationellt samt bidra till ökad kunskap, fler besökare och etableringar. Västerås Marknad & Näringsliv arbetar utifrån tre huvudsakliga varumärken: Visit Västerås, Invest Västerås och expectrum. Det finns även en enhet som arbetar operativt med att genomföra strategiska evenemang.

Presskontakt

Sofie Lidholm

Sofie Lidholm

Utvecklingschef Visit Västerås 021-39 01 19