Pressmeddelande -

Västerås främsta Företagare, Nystartare, Innovatör, Marknadsförare och Miljöpristagare korade vid Guldstänksgalan

Västerås framgångsrika näringsliv uppmärksammas vid den årliga Guldstänksgalan. Årets Företagare, Årets Nystartare, Årets Innovatör, Årets Marknadsförare, samt Guldstänks Miljöpristagare korades under festliga former i Västerås Konserthus. Även hedersutmärkelserna Årets Näringsidkare, Årets Fastighetsägare, Årets Rekryterare samt Årets Näringslivsbefrämjare 2011 delades ut under galan.

Årets Företagare 2011
Mikael Kölborg, Kim Norström / Allplåt & Byggservice AB

Årets Nystartare 2011
Anna-Maria Furustig, Sven-Göran Sanfridsson / Entréskolan, AmiSgo AB

Årets Innovatör 2011
Johan Kraft / Percepio AB

Årets Marknadsförare 2011
Bostads AB Mimer/Framtidslägenheten

Guldstänks Miljöpris 2011
Mälardalens Högskola

Årets Näringsidkare 2011
Lucie Ukvinte / Interflora Fresh Amaryllis

Årets Fastighetsägare 2011
Christian Brobeck / Aroseken

Årets Rekryterare 2011
Motion Control

Årets Näringslivsbefrämjare 2011
Helmer Larsson, Etablering Västerås AB

 

Årets Företagare 2011
Mikael Kölborg, Kim Norström / Allplåt & Byggservice AB

Motivering:
”Årets företagare 2011 jobbar med yrkesstolthet och engagemang för morgondagens samhälle. Värderingar som visat sig lyckosamma för företagets utveckling. Företaget har under ett år tredubblat sin omsättning och dubblerat antal anställda. Genom medvetna val i arbetsprocessen, med fokus på miljö, kvalitet och effektivitet, skapar företaget trygga och långsiktiga lösningar. Företaget är engagerat i Västerås samhällsutveckling och har också uppdrag för den egna branschens utveckling.”

Kontakt: Kim Norström, delägare, 073-988 61 64
E-post: kim@allplatbyggservice.se
www.allplatbyggservice.se

Priset delas ut av Företagarna Västerås i samarbete med Västerås stad
Kontakt: Peter Ovrin, tfn 070-388 87 54, peter.ovrin@jocus.se eller Lena Eriksson, tfn 076-569 08 25, lena.eriksson@vasteras.se

 

Årets Nystartare 2011
Anna-Maria Furustig, Sven-Göran Sanfridsson / Entréskolan, AmiSgo AB

Motivering:
”Årets Nystartare har med hög ambitionsnivå - systematiskt och målmedvetet arbetat för att bygga upp ett väl fungerande företag. Årets Nystartare verifierar bilden av ett framgångsrikt entreprenörskap och har goda förutsättningar att vidareutveckla verksamheten för framtiden.”

Kontakt: Anna-Maria Furustig, 0706- 54 01 25
E-post: anna-maria.furustig@entreskolan.se
www.entreskolan.se

Priset delas ut av ALMI Företagspartner Mälardalen.
Kontakt: Billy Bergåker, 070-280 97 00

 

Årets Innovatör 2011
Johan Kraft / Percepio AB

Motivering:
"Genom stor idérikedom och initiativkraft har årets innovatör lyckats utveckla och implementera inbyggda programvaror i industriella styrprocesser, vilket skapar stora konkurrensfördelar för företagets kunder.
Årets innovatör har med stark lokal förankring i kombination med gedigen industrinära forskning verkligen lyckats skapa ett innovationsbolag med jättepotential som går från klarhet till klarhet, mitt i Västerås, och med världen för sina fötter – Johan Kraft, Percepio AB."

Kontakt: Johan Kraft, 073-319 69 71
E-post: johan.kraft@percepio.se
www.percepio.se

Priset delas ut av ALMI Företagspartner Mälardalen.
Kontakt: Billy Bergåker, 070-280 97 00

 

Årets Marknadsförare 2011
Bostads AB Mimer/Framtidslägenheten

Motivering:
”För den lysande satsningen Framtidslägenheten. Vi jublar och gör vågen, både för det lyckade samarbetet med olika aktörer för att skapa ett framgångsrikt koncept, och för kopplingen till hållbar utveckling som Mimer laddat sitt varumärke med. Och listan på prominenta besökare bara växer... Intelligent, insiktsfullt och imponerande jobbat. ”

Kontakt: Eva Favaro, Marknadschef, Bostads AB Mimer, 021-39 70 11, 070-465 70 11
E-post: eva.favaro@mimer.nu
www.mimer.nu

Priset delas ut av Marknadsföreningen i Västerås
Kontakt: Magnus Thysk, 070-619 53 40, magnus.thysk@skandia.se

 

Guldstänks Miljöpris 2011
Mälardalens Högskola

Motivering:
”Mälardalens högskola är världens första miljöcertifierade högskola. Kontinuitet samt kvalitet i miljöarbetet är ett signum för högskolan. Högskolan har kraftigt och på olika sätt minskat sina egna utsläpp av växthusgaser. En betydande aspekt är högskolans bidrag till att studenterna får och använder sig av kunskapen om hållbar utveckling för att påverka sin omvärld. Klimatfrågorna är globala och forskare från högskolan har tillsammans med Sida startat ett projekt i Sydafrika där målet är att generera el med miljövänlig teknik. Ett annat bevis på skolans internationella status är att forskare deltog som inbjudna talare på FNs miljökonferens i Dubai i januari 2012. ”

Priset delas ut av Nybyggar’n i Västerås
Kontakt: Peter Hollaus 021-81 11 90, 070-318 06 84

 

Årets Näringsidkare 2011
Lucie Ukvinte / Interflora Fresh Amaryllis

Motivering:
För ett aldrig sinande hav av egna idéer. För att alltid addera. Utveckla och bidra till andras idéer. För att hennes arbete bidragit till bättre samverkan och ”hångel” i hela City. För att hennes dekorationer bidrar till uppmärksamhet, både internt och externt. För ett engagemang utöver det vanliga!

Priset delas ut av Västerås Citysamverkan
Kontakt: Maria Fors, VD/Cityledare, tfn 070-532 53 30, maria.fors@vasterascity.se

 

Årets Fastighetsägare 2011
Christian Brobeck / Aroseken

Motivering:
”För ett aktivt och medvetet val av fastighetsförädling, som stärker Västerås Citys attraktivitet. Europas modernaste Filmstad samt tillskott av nya restaurangkoncept som förstärker nöjesstråket från Växhuset i öster till Blue Moon Bar i väster. Attraktiva bostäder för våra studenter med en gatumiljö som främjar stadens attraktivitet som mötesplats. Vår förhoppning är att projektet också blir en katalysator för vidareutveckling av grannkvarteren.
Aroseken bidrar till att göra Västerås City ännu roligare!”

Priset delas ut av Västerås Citysamverkan
Kontakt: Maria Fors, VD/Cityledare, tfn 070-532 53 30, maria.fors@vasterascity.se

 

Årets Rekryterare 2011
Motion Control

Motivering:
Jobba i Västerås hyllar ett företag som förtjänstfullt rekryterat medarbetare och på ett positivt sätt bidragit till att utveckla arbetsmarknaden i Västerås. Årets rekryterare 2011 är Motion Control som arbetar med högteknologiska lösningar till världsledande företag. Vi hyllar dem för att de ser potential i nyexaminerade och brinner för arbetsmarknadsfrågor. Merparten av de anställda kommer direkt från Mälardalens högskola och gjorde sitt examensarbete hos Motion Control. De byggen söm-lös kedja mellan utbildning och jobb och vågar satsa på unga medarbetare utan tidigare erfarenhet. Lysande!

Priset delas ut av föreningen Jobba i Västerås
Kontakt: Björn Nordén 070-718 18 17, bjorn@jiv.se

 

Årets Näringslivsbefrämjare 2011
Helmer Larsson, Etablering Västerås AB

Motivering:
”Årets Näringslivsbefrämjare 2011 har under många år arbetat med att utveckla näringslivet i Västerås. Årets pristagare har i högsta grad bidragit till att många företag etablerats och utvecklats, även organisationer där näringsliv och forskning samverkar. Pristagaren har också lagt grunden för de företag som vill flytta till eller expandera i Västerås. Här finns nu många kvadratmeter färdigplanerad exploateringsmark. Utmärkelsen Årets Helmer 2011 tilldelas förre näringslivschefen i Västerås: Helmer Larsson.”

Priset delas ut av Företagarna Västerås
Kontakt: Peter Ovrin, tfn 070-388 87 54, peter.ovrin@jocus.se

 

Mer om galan på: www.guldstänk.se och www.facebook.com/guldstank

Har du några frågor rörande Guldstänk kontakta gärna Lena Eriksson 021-39 39 30 eller lena.eriksson@vasteras.se .

Vill du ladda ner bilder? Fler bilder finns tillgängliga from 16:e mars
Gå in på: http://daqapo.windh.net/daqapo/login.jsp?comesFrom=null
användare: press@vasteras.se
lösen: vasteras

Bilderna från Guldstänk ligger under mappen Press, klicka på bilden, i vänstra fältet kommer en meny, klicka på symbolen under hämta bild, fyll i uppgifterna sedan klicka ok, klicka sedan på ladda ner.

Guldstänk är Västerås största nätverksträff där syftet är att hylla det företagsamma Västerås. Utmärkelserna delas ut för att inspirera och motivera samt premiera företagsamma företagare och organisationer som utvecklar sina verksamheter och förverkligar sina visioner i Västerås.
Arrangörer är Företagarna, Almi Företagspartner, Handelskammaren, Marknadsföreningen samt Västerås stad.

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Taggar

  • årets nystartare
  • årets marknadsförare
  • årets innovatör
  • årets företagare
  • västerås
  • guldstänk
  • västmanland

Regioner

  • Västmanland

Västerås & Co är en marknadsavdelning inom Västerås stads bolag Etablering Västerås AB. Vårt uppdrag är att marknadsföra den attraktiva destinationen Västerås Mälarstaden och generera tillväxt i form av möten och evenemang, gästnätter, besökare, företagsetableringar och boende i Västerås

Relaterat material