Pressmeddelande -

Kulturturism från Västerbotten, det goda exemplet i Polen

Vid en sammankomst för 200 europeiska regioner i Polen i veckan lyftes arbetet vid Västerbottens museum fram som ett av de goda exemplen. När kulturturism stod på dagordningen var det mot norr man sneglade.

Turistantikvarie Anders Karlsson vid Västerbottens museum var inbjuden till AER, Assembly of European Regions, och deras vårmöte i Ustron, Polen 14-16 maj. AER har mer än 250 europeiska regioner som medlemmar och avhandlar gemensamma frågor i regionalt europeiskt perspektiv, och vid vårmötet skulle bland annat kulturturism diskuteras.

–Jag var inbjuden för att berätta om våra två stora kulturturistprojekt, dels Sevärt i Västerbottens län och om vårt samarbete med ryska Karelen. Det var totalt 13 deltagande nationer och de var glada över att få höra om projekt som genomförts och lyckats, berättar Anders Karlsson.

–Det blev också en diskussion om hur vi ska använda våra kulturarv. Det är ju ett egenvärde i sig för kulturarven att de besöks flitigt, det ger också skäl till underhåll och bevarande. Det är också en viktig identitetsmarkör för människorna i de olika regionerna.

Mötet kan också komma att ge ringar på vattnet för det fortsatta arbetet vid Västerbottens museum. Viktiga kontakter knöts för eventuella kommande aktiviteter.

För mer info:

Anders Karlsson, antikvarie Västerbottens museum
090-17 18 16, 070-392 18 36

Ämnen

  • Bibliotek, museum

Regioner

  • Västerbotten

Kontakter

Anki Berg

Presskontakt Strateg och informatör PR, marknadsföring och det goda värdskapet. 090-16 39 49