Nyhet -

Blupura Steel - Vattenmaskinen för offentliga miljöer

Allt fler kommuner, landsting och offentliga organisationer slopar flaskvattnet. Malmö, Göteborg och Östersund är några som infört förbud eller restriktioner kring inköp av vatten på flaska. Alternativen hittar de i vattenmaskiner som renar, kyler och även kolsyrar vanligt kranvatten. På vattentornet har vi uppmärksammat detta och har därför tagit fram en maskin som lämpar sig särskilt bra i offentliga miljöer där belastningen är stor och kraven på kapaciteten förstärks.

 

 

 

Blupura Steel är en maskin med rumstempererat samt kolsyresatt och stilla vatten som är renat och kylt. Steel är marknadens enda, och därmed den mest miljövänliga, maskinen som använder sig av Propangas (R-290) som köldmedium istället för konventionella R-134-a. Propanet har inte samma negativa effekt på ozonskiktet, vilket övriga köldmedium har.

Maskinen är avsedd för skolor och andra tuffa offentliga miljöer där man har extra höga krav på att maskinen klarar hård hantering och där även kapaciteten ska vara hög. Maskinen kan tack vare sin sobra och professionella design, där tappkranarna är inbyggda för ett så hygieniskt användande som möjligt, placeras var som helst i offentlig miljö och även anslutas till avloppet för att undvika problem med spill vid hanteringen.

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • vatten
 • vattentornet friskt vatten ab
 • vattentorn
 • vattenmaskiner
 • vatten på jobbet
 • miljövänligt
 • miljö
 • kranvatten
 • kolsyrat vatten
 • flaskvatten
 • offentlig sektor
 • skola
 • sveriges kommuner och landsting
 • kolsyrat vatten på jobbet
 • vattentornet
 • vattenautomater
 • vattenmaskin
 • dricka vatten

Regioner

 • Skåne

Kontakter

Rolf Sköld

VD och delägare utveckling och försäljning 08-794 08 81

Jonas Karlström

Vice VD och delägare utveckling, ekonomi och service 08-794 08 82

Gunilla Tüksammel

Ekonomiansvarig ekonomi, spindeln i nätet 08-744 15 45

Relaterat innehåll