Pressmeddelande -

Återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd av glappet

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott ska imorgon besluta om ärendet rörande "etableringslån". Förvaltningen har utrett införandet av återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd i det så kallade glappet.

- Utredningen beskriver hur etableringslån kan införas som återkrav för ekonomiskt bistånd. Återbetalningsplan baseras på varje hushålls ekonomiska förutsättningar. Frågan är ännu inte rättsligt prövad, så vi föreslår att gå vidare med införandet och kommer välkomna en eventuell prövning, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Glappet avser den period från det att dagersättning från Migrationsverket (LMA) har upphört till dess att personen får sin etableringsersättning. Personer som saknar försörjning kan under denna tid vända sig till kommunen för att få ekonomiskt bistånd. Statens ersättning för kostnader i "glappet" täcker inte hela kostnaden, utan kostar kommunen pengar att hantera glappet innan etableringsersättningen går igång. Ett införande av återkrav bedöms därför leda till minskade kostnader för kommunen.

Utredningen har bland annat tittat på en modell i Vansbro kommun, där man betalar ut ekonomiskt bistånd i glappet mot återkrav. Rättsläget i huvudsak oprövat.

Tjänsteskrivelse finns bifogat.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren, (M) ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Växjö

Kontakter

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61