Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd av glappet

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott ska imorgon besluta om ärendet rörande "etableringslån". Förvaltningen har utrett införandet av återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd i det så kallade glappet.

- Utredningen beskriver hur etableringslån kan införas som återkrav för ekonomiskt bistånd. Återbetalningsplan baseras på varje hushålls ekonomiska förutsättningar. Frågan är ännu inte rättsligt prövad, så vi föreslår att gå vidare med införandet och kommer välkomna en eventuell prövning, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Glappet avser den period från det att dagersättning från Migrationsverket (LMA) har upphört till dess att personen får sin etableringsersättning. Personer som saknar försörjning kan under denna tid vända sig till kommunen för att få ekonomiskt bistånd. Statens ersättning för kostnader i "glappet" täcker inte hela kostnaden, utan kostar kommunen pengar att hantera glappet innan etableringsersättningen går igång. Ett införande av återkrav bedöms därför leda till minskade kostnader för kommunen.

Utredningen har bland annat tittat på en modell i Vansbro kommun, där man betalar ut ekonomiskt bistånd i glappet mot återkrav. Rättsläget i huvudsak oprövat.

Tjänsteskrivelse finns bifogat.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren, (M) ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö