Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barnen prioriteras i det rödgröna budgetalternativet

Sätt barnen först! Det är huvudbudskapet i det budgetförslag för Växjö kommun 2011 som oppositionspartierna S, V och MP presenterade vid en presskonferens i eftermiddags.
- Alla verkar vara överens om att det är viktigt att satsa på barnen. Nu går vi från ord till handling. Vi är stolta över att i vårt förslag kunna göra denna investering i framtiden, som en satsning på barnen är, säger partiernas talespersoner Charlotta Svanberg (S), Örjan Mossberg (V) och Daniel Hagberg (MP).

Den budget som presenterades bygger på de ekonomiska förutsättningar som blir effekten av en rödgrön regering.
- Huvudområdena i vår budget kan sammanfattas med orden jobb, klimat, välfärd och en ansvarfull ekonomisk politik, vilket ligger väl i linje med den politik de rödgröna har presenterat för Sverige på riksplanet, förklarar Charlotta Svanberg (S).

Barnen i centrum
I budgeten ges skolan ett stort resurstillskott för att bland annat kunna minska barngruppernas storlek och öka lärartätheten. Att förstärka fritidshemmen, anställa fältassistenter och ge möjlighet till läxläsning i skolan står också på prioriteringslistan.
- Satsningarna är viktiga för att skapa trygghet i studiemiljön. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen av oro eller rädsla för att man inte har klarat av att göra läxorna eller för att bli mobbad, menar Charlotta Svanberg.

Utökat försäkringsskydd för alla unga och möjlighet till sommarskola även för gymnasieelever lyfts också fram som åtgärder för att skapa trygghet och framtidstro för barn och ungdomar.

Klimatet är både nutid och framtid           
Klimat- och miljöfrågan är en fråga som också får mycket utrymme i budgetförslaget.
- Vi måste arbeta med frågan i både nutid och framtid. Vi ska leva upp till att vara ”Europas grönaste stad” och måste höja ambitionsnivån på många olika områden. Det handlar om att skapa både bredd och spets i miljöarbetet, menar Örjan Mossberg.

Bland de konkreta förslagen märks satsningar på kollektivtrafik.
- Det ska vara enkelt att välja att åka kollektivt och att cykla i Växjö. Därför måste ytterligare satsningar göras på kollektivtrafiken. Det handlar både om att satsa mer resurser på den, men också om att underlätta för bussarna att ta sig fram. Förkörsrätt för kollektivtrafiken i både korsningar och rondeller ska prövas, förklarar Daniel Hagberg.

Den av tekniska förvaltningen framtagna cykelvägplanen ska vara genomförd fullt ut under mandatperioden. Och ambitionen kring kommunens inköp av ekologisk mat ska höjas och tydliggöras.

Sätt Växjö i arbete
Arbetslösheten i Växjö idag är rekordhög och aktiva insatser måste göras för att få fler i arbete, skriver oppositionen och aviserar stora satsningar för att på arbetslösa in i meningsfull sysselsättning.
- Det handlar om människors värde, att ge alla chansen att stå på egna ben och därmed ett ökat självförtroende. Vi vill jobba brett med projektanställningar, praktikplatser, utbildningsinsatser, sociala företag och anställningar inom föreningslivet för att nämna något, berättar Örjan Mossberg.
- Här måste vi också vara en öppen och underlättande kommun. Vi klarar inte av att lösa arbetslösheten själva utan vill genomföra rådslag med näringslivet och andra viktiga aktörer i hur vi får folk i arbete på ett långsiktigt hållbart sätt, fortsätter Daniel Hagberg.

Inget utrymme för ”valfläsk”
Bland många satsningar väljer oppositionen också att lägga ett generellt förändringstryck på samtliga nämnder och styrelser. Förändringstrycket, eller besparingen, har tillkommit för att sätta press på nämnder och styrelser att se över hur man använder sina tilldelade resurser.
- Vi vill med detta få våra nämnder och styrelser att se över på vilket sätt vi gör saker. Vi har inte obegränsat med resurser att fördela och det innebär att vi måste prioritera bland de saker vi gör och de verksamheter vi har. Att bara göra som vi alltid har gjort gynnar knappast dem vi är till för; medborgarna, menar Örjan Mossberg.

I budgetförslaget aviseras en skattehöjning 2012.
- Att lägga en budget innehållande mycket ”valfläsk” kan möjligtvis kännas lockande, men genomskådas av de flesta av våra medborgare. Kommande år blir tuffa och vi förutspår redan nu att en skattehöjning kan komma att behövas 2012. Men vi höjer den inte för sakens egen skull utan bara om det behövs för att säkra en bra verksamhet bland annat för barn och gamla, förtydligar Charlotta Svanberg och fortsätter
- Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lägger med det här budgetförslaget grunden för en ansvarsfull och samtidigt utvecklande politik för Växjö de kommande åren. Det är Växjö kommuns medborgare värda!

Budgetförslaget i sin helhet finns att läsa på www.vaxjo.se. För mer information och kommentarer kontakta:
Charlotta Svanberg (S), tel. 0706-84 13 52
Gunnar Storbjörk (S), tel. 0705-12 06 91
Åsa Karlsson Björkmarker (S), tel. 0702-23 48 37
Tony Lundstedt (S), tel. 0703-16 69 41
Carin Högstedt (V), tel. 0706-21 49 59
Örjan Mossberg (V), tel. 0706-44 03 86
Ulrika Eckekog (MP), tel. 0733-68 70 63
Daniel Hagberg (MP), tel. 0733-68 70 57


____________________________________
Henrik Nilsson
Informationsansvarig
INFORMATIONSENHETEN
Kommunledningsförvaltningen

Växjö kommun, Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
Tel. 0470-414 97
henrik.nilsson@vaxjo.se
www.vaxjo.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö