Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut om fortsatt projektering för Kvarteret Fabriken

Idag beslutade kommunstyrelsen om fortsatt projektering gällande det nya parkeringshuset bakom polishuset i Växjö. Kommunstyrelsen gav även Vöfab i uppdrag att fortsätta arbetet med projektering och anbudsförfrågan.

Parkeringshuset planeras innehålla cirka 520 parkeringsplatser, inklusive platser för elbilar. Detta för att få fler parkeringsplatser i centrala Växjö. Parkeringshuset ska även fungera som parkeringsresurs till Växjös nya stations- och kommunhus samt åt de bostäder och verksamheter som planeras i området.

-Det känns bra att tillmötesgå behovet av fler parkeringsplatser när Växjö växer. De kommuninvånare och besökare som väljer bilen för att resa in till stadskärnan för arbete och nöje ska känna att det är enkelt att parkera bilen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vöfab kommer nu att påbörja projektering och preliminärt räknar de med att lämna ut anbudsförfrågan i oktober.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M): 070-983 44 16

Bakgrund
En parkeringsstrategi visar att det behövs ett parkeringshus för att öka tillgängligheten till centrum eftersom antalet parkeringsplatser i centrum minskat i samband med förtätning av staden samtidigt som antalet invånare ökar.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Victor Wahlström

Victor Wahlström

Presskontakt Kommunikationsstrateg Utbildningsförvaltningen 0470-413 18

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö