Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Besöksnäringsplan för växande Växjö

Kommunfullmäktige beslutade idag att anta en besöksnäringsplan för Växjö kommun. Syftet med besöksnäringsplanen är att stärka Växjö som besöksdestination samt skapa förutsättningar för ett växande näringsliv.

Besöksnäringsplanen har tagits fram för att stärka Växjö som besöksdestination. Genom identifierade insatsområden ska planen bidra till en helhetssyn och främja ett effektivt arbete med besöksnäringsrelaterade frågor.

- Besöksnäringen är en viktig och växande sektor i Växjö och genom att stärka Växjö som besöksdestination stärker vi också attraktionskraften för våra företag och invånare, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun.

Besöksnäringsplanen utgör vägledning för processer, bolag och nämnder i arbetet med att skapa en attraktiv och hållbar besöksdestination. Ett insatsområde som lyfts är att skapa och utveckla reseanledningar och upplevelser året om i samverkan med besöksnäringens aktörer med fokus på mat, design, natur och evenemang.

- Turismen och resandet i Sverige har under många år haft en god utveckling och förutspås fortsatt öka när vi lagt coronakrisen bakom oss. I besöksnäringsplanen lyfter vi de insatser som är viktiga att kommunen tillsammans med näringen arbetar med för att stärka och höja attraktionskraften för Växjö ytterligare, så att både företagen och jobben inom denna sektor kan bli fler, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande.

För frågor och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16
Fredrik Lindblad, näringslivschef, 070-817 34 06

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Frida Nielsen

Frida Nielsen

Kommunikatör 0470-437 36

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö