Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Besparingskraven ligger fast trots ljusare prognoser

Växjö kommun kommer under de närmaste åren att behöva anpassa verksamheten mot en allt större andel äldre och unga i förhållande till personer i arbetsför ålder. Det gör att de tidigare kraven på besparing ligger fast trots att de ekonomiska prognoserna för Växjö kommun ljusnat något.

Växjö får tillskott för 2013 med 32 mkr och för 2014 med ca 50 mkr. Dock beräknas kommunen göra underskott för 2013 med ca 80 mkr. Tillskotten kommer främst från: 

  •  Återbäring från Kommuninvest
  •  Aktieutdelning från ett kommunalt bolag
  •  Bättre utfall i utjämningssystemen mellan kommunerna

Svensk ekonomi har haft en mycket svag tillväxt under vintern. De signaler som nu kommer innebär att ekonomin, tar bättre fart inför vår och sommar. Arbetsmarknadsläget förväntas förbättras påtagligt en bit in på nästa år. Detta innebär att de ekonomiska prognoserna för Växjö kommun ljusnat något.

För att få en ekonomi i balans krävs fortfarande omfattande besparingar, effektiviseringar och omprövningar. Under de närmaste åren kommer kommunen att behöva anpassa verksamheten mot en allt större andel äldre och unga i förhållande till personer i arbetsför ålder. Detta är en av
anledningarna till att kostnaderna beräknas öka i en förhållandevis hög takt framöver.

-Att tillföra mer resurser till verksamheten löser inga problem, utan det gäller att handskas med de 4 miljarder som kommunen omsätter på ett så klokt och ansvarsfullt sätt som möjligt, säger Bo Frank (M) kommunstyrelsens ordförande, det viktigaste nu är att konjunkturen vänder och att det skapas nya jobb.

Fullmäktige beslutade i juni 2012 att underbalansera budgeten för 2013 samt plan för 2014. Uppsatta sparkrav på nämnderna skulle innebära ekonomisk balans 2015. Underskotten 2013 och 2014 täcks med de pengar som tidigare samlats i ladorna under åtta år med överskott.

Att Växjö kommun, tillsammans med många andra kommuner, under 2012 fick problem med ekonomin kan härledas till problem i omvärlden med en allt svagare tillväxt och efterfrågan, vilket slog mot svensk arbetsmarknad. Följden bliv sämre utveckling av skatteintäkterna. 

För mer information och kommentarer

Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90

Ove Dahl, kommunchef Växjö kommun, tel. 0470-413 81, 0705-73 38 14

Ingemar Waldemarsson, ekonomichef Växjö kommun, tel. 0470-410 33, 0706-24 10 33

 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Linda Lindbom

Linda Lindbom

Presskontakt kommunikatör samhällsbyggnadsförvaltningen 0470-41661

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö