Gå direkt till innehåll
Biblioteken i Blekinge och Kronoberg lanserar en ny webb

Pressmeddelande -

Biblioteken i Blekinge och Kronoberg lanserar en ny webb

Den nya webben gör det lättare för alla att söka och hitta böcker och andra medier som biblioteken erbjuder, användarna får också möjlighet att tycka till, ”tagga”, recensera och starta digitala läsecirklar. Webben ger nya möjligheter att utforska bokens och bibliotekens värld – från såväl datorer som mobiltelefoner eller surfplattor. Det finns en gratis app, My Library, att ladda ned till android och iphone.

- Vi har jobbat fram detta tillsammans, säger projektledare Weine Sundell på Länsbibliotek Sydost.
Nu ser vi resultatet av ett stort samverkansprojekt med 13 kommuner. Vi har gått hela vägen tillsammans från upphandling via hårt arbete med design och innehåll till lansering. Alla kommunbiblioteken har jobbat med sin egen webb och haft möjlighet att anpassa den till lokala behov och kommunens grafiska profil samtidigt som man har haft stöd av varandra och projektledningen från
Länsbibliotek Sydost. Genom samverkan har kompetensnivån höjts på samtliga bibliotek.

De 13 kommunernas bibliotekskataloger har samlats på en gemensam webbplats, byggd med modernt webb 2.0-gränssnitt*. Det blir betydligt lättare att söka efter böcker, alla kan sätta betyg och recensera bibliotekets olika medier, starta eller delta i digitala bok- eller filmcirklar. Användarna har möjlighet tagga böcker, filmer eller andra medier för att beskriva vad de handlar om. Genom systemets interaktiva möjligheter kan både användarna och bibliotekspersonalen fylla webbplatsen med innehåll. Alla biblioteken får tillgång till det redaktionella material som produceras oavsett i vilken kommun det har skrivits.

Biblioteksanvändaren får en egen ”mina sidor” där den bland annat kan se sina, reservationer, adressuppgifter, taggar, recensioner, betyg, artiklar, bokcirklar och minneslista.

− Vår förbättrade digitala närvaro ska skapa helt nya möjligheter för våra låntagare, säger Anna-Karin Axelsson, bibliotekschef i Växjö. Över tiden kommer vår webb att bli en viktig källa för information om böcker, författare, filmer, tidskrifter och andra medier som finns på biblioteken.

– Bibliotekens roll i samhällsutvecklingen blir ännu tydligare med den nya webbplatsen. Biblioteken och vår webb är en viktig plats för möten, kompetensutveckling och inte minst som informationscentral – öppen dygnet runt året om.

För kommentarer
Kristina Hedberg, chef Länsbibliotek Sydost tfn 0455 – 32 19 53
Weine Sundell, verksamhetsutvecklare Länsbibliotek Sydost tfn 0455 – 32 19 54

Länsbibliotek Sydost är den gemensamma regionala biblioteksverksamheten för Kronobergs län och Blekinge län, med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge som huvudmän. Länsbibliotek Sydost arbetar med att biblioteks- och kompetensutveckling för kommunbiblioteken i Kronoberg och Blekinge.

*taggar – av eng. tag är en klassificeringsmetod som innebär att man märker någonting med ett kategoriserande begrepp.

*webb 2.0 – nästa generations webbtjänster på nätet. Kort beskrivet: bland annat ska användarna ha möjligheter till interaktion och samarbete, de ska kunna vara med och bidra, ha kontroll över sin information och gränssnittet ska vara snabbt, fyllig, interaktiv och användbar. 

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Linda Lindbom

Linda Lindbom

Presskontakt kommunikatör samhällsbyggnadsförvaltningen 0470-41661

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö