Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Cykla i vinter – sopsaltning testas för ökad säkerhet

Cyklister ska få säkrare och bättre framkomlighet när det är halt och snöigt. Därför kommer Växjö kommun att prova ”sopsaltning” som metod för att vinterunderhålla gång- och cykelvägar i vinter. Testet genomförs på gång- och cykelvägen på ömse sidor längs med Sandsbrovägen, sammantaget en ca tre km lång sträcka mellan Linnegatan och Surbrunnsvägen.

-Det viktigt för miljön i Europas grönaste stad att vi kan cykla året om, säger Anna Tenje (M), ordförande i tekniska nämnden, under denna vinter kommer vi därför att testa en metod som gör det säkrare och lättare för cyklister att ta sig fram när det är halt och då det snöar.

Sopsaltning har under de senaste åren använts i bland annat Linköping, Kalmar och Malmö. Växjö behöver testa metoden i mindre skala eftersom vi oftare än de städer som redan använder metoden har vintrar med stora snömängder.

Målet med sopsaltning är att få säkrare och bättre framkomlighet för cyklister under hela vintersäsongen. Säkerheten ökar eftersom vi inte kommer att sanda gång- och cykelvägarna vilket innebär att risken att glida på sand/flis minskar. Det innebär också att behovet att sandsopa försvinner.

På teststräckan som sopsaltas kommer en traktor att sopa bort snön, följt av en lastbil som saltar. Vi beräknar att få sopsalta teststräckan dubbelt så många gånger som en normalsäsong med plogning och sandning vilket medför ökade kostnader mellan 50 tkr och 100 tkr.

Kontakt för mer information

Fredrik Ivarsson, enhetschef gatuenheten, fredrik.Ivarsson@vaxjo.se, tel. 070-529 92 88

Ämnen

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö