Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dags igen för ny medborgarundersökning

Som en av få kommuner med så många jämförelseår i ryggen, genomför nu Växjö kommun för fjärde gången SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen startar den 13 mars, då enkäten skickas ut per post till ett urval av kommunens invånare mellan 18-84 år.

-          Vi får ett betyg på hur kommunen sköter sina uppgifter och hur man upplever kommunen som plats att leva och bo på. Det är viktigt kunskap som vi använder oss av för att utveckla verksamheten och bli bättre, säger kommunchef Ove Dahl.

Växjö kommun får av SCB en egen kommenterad analysrapport som redovisar Växjö kommuns egna resultat men även jämförelser med de övriga deltagande kommunerna.

Enkäten som omfattar ca 40 frågor ger svar på hur invånarna ser på kommunens olika verksamheter, vilken uppfattning invånarna har om kommunen som plats att bo och leva på och vilket inflytande invånarna tycker att de har på de kommunala besluten. I år har även några frågor lagts till från SCB:s sida om vad medborgarna tycker om nedskräpningen i kommunen.

Växjö kommun har även valt att lägga till ett fåtal egna frågor, som handlar om miljömedvetenhet. Svaren på dessa frågor ska användas i uppföljningen av miljöprogrammet.

Tidigare medborgarundersökningar i Växjö kommun har genomförts 2006, 2008 och 2010. Och medborgarundersökningen har gett resultat. Det finns områden där Växjö kommun gjort förbättringar som direkt visat sig i svaren i undersökningen. Ett exempel är nytt dricksvatten från Bergaåsen. Där har omdömena om nöjdhet när det gäller vatten gått från betyget 62 (2006) till 78 (2010) en klar förbättring med andra ord.

-          Mer sådant vill vi ha! Det går att få ut mycket användbart underlag från medborgarundersökningen och det är därför det är så viktigt att så många som möjligt svarar på den, menar utvecklingschef Anna Karlsson. Att sedan SCB håller i undersökningen gör att professionalitet och anonymitet säkras. Dessutom får vi möjlighet att jämföra oss med andra kommuner.

 

Mer information:
Anna Karlsson, utvecklingschef 0703-077898
Ove Dahl, kommunchef 0470-41 381
Torun Israelsson, utredare 0470-41 588

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497