Pressmeddelande -

Distansundervisning efter sportlovet för elever i årkurs 8 och uppåt

Efter rekommendationer från smittskyddsläkaren i Kronobergs län införs distansundervisning för gymnasiet och elever i årkurs 8 och 9 på Växjö kommuns högstadieskolor under vecka 9. Under samma period ska elever i årskurs 8 och uppåt även avstå från idrottsträningar inomhus samt fritidsgårdsaktiviteter.

Utökningen av distansundervisning sker på rekommendation från Region Kronobergs smittskyddsläkare för att i förebyggande syfte undvika en ökad smittspridning veckan efter sportlovet. Trots en nedåtgående trend i Kronobergs län vill Växjö kommun ihop med smittskyddsläkaren och grannkommunerna bibehålla nuvarande smittläget och inte riskera en ökning:

- Vi ser ingen större smittspridning bland våra elever och vi har bra, fungerande rutiner på våra skolor. Så det här beslutet tas helt i proaktivt syfte enligt smittskyddsläkarens rekommendationer, under en veckas tid, för att inte få ett bakslag efter sportlovet, säger Pernilla Tornéus, ordförande i utbildningsnämnden.

Beslutet gäller initialt under en veckas tid. Därefter är tanken att årkurs 8 och 9 kan återgå till närundervisning och gymnasiet till sin blandning av när- och distansundervisning, beroende på hur smittläget ser ut då.

För samtliga skolformer kan rektorn göra vissa undantag i distansundervisningen för elever med behov av särskilt stöd samt för vissa praktiska moment i utbildningen. Elever och vårdnadshavare kommer få mer detaljerad information från sin skola om upplägget under torsdagen eller senast fredag denna vecka.

Ytterligare förändringar

Under vecka 9 kommer även fritidsgårdarnas verksamheter vid skolorna vara stängda för årkurs 7–9 under kvällstid men vara öppen för årkurs 7 under skoltid. Kulturskolans undervisning kommer ske på distans under veckan för gymnasieelever samt årkurs 8 och 9.

- För att få effekt på den här typen av förebyggande åtgärd behöver vi minimera risken för smittspridning även i andra miljöer där den här målgruppen rör sig. Förhoppningsvis kommer det bara röra sig om en vecka, säger Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

För att minska de allmänna kontakterna efter sportlovet rekommenderar även Region Kronoberg att ungdomar i årskurs 8-9 samt gymnasieelever avstår från idrottsträningar inomhus, därför uppmanar Växjö kommun föreningar att avboka sina inomhusträningstider under vecka 9.

- Motion är viktigt för folkhälsan men det viktigt att vi alla är försiktiga och gör vad vi kan för att förhindra smittspridningen. Eftersom vi stänger för de födda 2006 eller tidigare är det upp till föreningen att själva avboka tider. Föreningar kommer få information under dagen med mer information, säger Jessica Råhlin, fritidschef.

För mer information och intervjuer

Pernilla Torneus (M), ordförande i utbildningsnämnden, 0470-410 92, 0708-93 25 97
Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen, 0470-416 65
Jessica Råhlin, fritidschef, 076-621 69 51

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • förskola och skola
  • idrott och fritid

Regioner

  • Växjö

Kontakter

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61