Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Extra tillskott möjliggör bussterminal, evenemang och tryggande av pensionsskuld

Kommunstyrelsen sa idag ja till satsningar inom tre områden, som blir möjliga tack vare det överskott som Växjö kommun har för år 2021.

- Ordning och reda i ekonomin, ökade skatteintäkter, stadsbidrag samt ett framgångsrikt effektivitetsarbete har genererat ett stort överskott i Växjö kommun för 2021. Då vi tyvärr inte kan sänka skatten retroaktivt vill vi nu se till att detta överskott kommer kommuninvånarna till del på bästa möjliga sätt. Därför gör vi en rad olika satsningar av stort värde för våra invånare, företagare och besökare, säger Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Ytterligare satsningar kopplade till överskottet kommer beslutas om under december.

De tre ärenden som kommunstyrelsen behandlade 30 november är:

Bussterminal och pendelparkering i Öhr
Trafikverket har tillsammans med Växjö kommun och Länstrafiken undersökt förutsättningar att etablera en bussterminal med tillhörande pendelparkering i Öhr. Trafikverket har föreslagit att de, tillsammans med Växjö kommun, ska finansiera investeringen. För Växjö kommuns del handlar det om en investering på 3,2 miljoner kronor.

- En bussterminal med pendelparkering blir positivt både för miljön, tillgängligheten och trafiksäkerheten. Det är mycket glädjande att Trafikverket med stöd av oss, nu kan sätta igång det här projektet, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden i Växjö kommun. 

Ytterligare pengar till evenemangsfonden
Kommunstyrelsen föreslår att tillföra ytterligare fem miljoner kronor till kommunens evenemangsfond som förvaltas av det kommunala bolaget Växjö & Co. Evenemangsfonden som startades tidigare i år används för att attrahera framtida evenemang till Växjö kommun. Fem miljoner kronor lades även in vid uppstarten. Slutgiltigt beslut om de ytterligare fem miljonerna tas i kommunfullmäktige den 14 december.

Tryggande av framtida pensionsutbetalningar
Kommunstyrelsen föreslår att 2021 trygga delar av kommunens pensionsskuld via försäkringsbolag, till en engångskostnad på maximalt 75 miljoner kronor. Detta innebär att kommunen amorterar på pensionsskulden, vilket sänker kommunens löpande framtida pensionskostnader. Det innebär också att pensionskapitalet förvaltas aktivt och att eventuellt överskott tillfaller kommunen för att minska kommunens framtida pensionskostnader.

Den enskilde medarbetaren får oförändrat sin intjänade pensionsrätt och påverkas inte av ett förändrat tryggande.

Detta är ett första steg mot Växjö kommuns beslutade pensionsmål, som bland annat innebär att den försäkringsbara delen av pensionsskulden ska vara försäkrad senast 2040.  Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige 14 december.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), ordförande kommunstyrelsen, 070-983 44 16
Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden, 070-991 29 14

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497

Relaterade nyheter

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö