Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hanefors kan bli naturreservat

Idag godkände kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på hur Hanefors skulle kunna bli ett nytt naturreservat i kommunen.

- I Hanefors har kommunen nyligen gjort stora restaureringar för att förstärka naturvärdena när den gamla dammen revs. Detta skapade fria vandringsvägar för fiskarna och bra miljö för växtlivet. Att skapa ett naturreservat av Hanefors bidrar till att bevara den biologiska mångfalden, säger Cheryl Jones Fur (MP), första vice ordförande tekniska nämnden.

Kommunchef Monica Skagne får nu i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i Hanefors samt formulera syftet med naturreservatet. Förslaget ska även innehålla vilka föreskrifter som ska gälla i naturreservatet samt en skötselplan.

Ärendet ska upp till beslut i kommunstyrelsen den 5 oktober. När det finns ett förslag om Hanefors ska det godkännas av kommunstyrelsen innan det ska ut på samråd hos invånare, föreningar och myndigheter.

- Ett nytt naturreservat utanför Ingelstad skulle vara en viktig del i att utveckla vår landsbygd. Det stärker även friluftslivet och blir ett intressant utflyktsmål med naturupplevelser, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Bakgrund

Hanefors vid Aggaån, knappt 2 km söder om Ingelstad centrum, är en plats där olika typer av industriella verksamheter funnits i många århundraden. 2019–2020 gjorde Växjö kommun omfattande åtgärder för att skapa förutsättningar för fiskvandring, återskapa ursprungliga miljöer och biotoper i Aggaån samt bevara platsens kulturhistoriska värden.

Växjö kommun har i dagsläget 23 naturreservat.

För mer information och intervjuer:
Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden, telefon 0709-91 29 14
Cheryl Jones Fur (MP), 1:a vice ordförande i tekniska nämnden telefon 073-982 52 66

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Victor Wahlström

Victor Wahlström

Presskontakt Kommunikationsstrateg Utbildningsförvaltningen 0470-413 18

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö