Pressmeddelande -

Inga brister i kommunens vård av äldre

Inspektionen för vård och omsorg, IVO hittar inga brister i Växjö kommuns vård och omsorg av äldre personer med covid-19. Detta enligt en nationell tillsyn där två av kommunen särskilda boenden granskats.

- Det känns fantastiskt att få ett positivt kvitto från IVO för perioden granskningen gäller. Vår uppfattning har hela tiden varit att vården fungerar bra i kommunen, då vi har rutiner på plats, får väldigt bra läkarstöd från regionen och har en god samverkan på alla nivåer, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

  IVO har gjort en nationell tillsyn av vården av äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. Granskningen har gjorts både på en övergripande nivå och en särskild granskning av två särskilda boenden, korttidsboendet Evelid och det särskilda boendet Hagalund. IVO har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattar, till exempel arbetssätt, tillräcklig bemanning och personalens kompetens att ge omsorgstagare vård av god kvalitet.

  - Vi kan verkligen vara nöjda med detta beslut. Jag vill rikta en eloge till alla medarbetare som dag efter dag fortsätter att ta hand om och vårda våra äldre. De gör ett fantastiskt jobb och är en stor anledning till att vårt arbete med pandemin fortsätter att löpa på väl, trots utmaningarna vi möter, säger Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden.

   Granskningen har gjorts med genom intervjuer med bland annat chefläkare för primärvården i Region Kronoberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Växjö kommun, sjuksköterskor på Evelid och Hagalund samt en granskning av patientjournaler från de båda boendena.

   Mer information och intervjuer

   Ulf Hedin (M), 073- 368 70 50

   Anna Zelvin (KD), 076-872 07 34

   Bakgrund

   IVO har genomfört den nationella tillsynen efter uppgifter om att äldre personer som bor på särskilt boende inte fått tillräckligt god vård vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Tillsynen riktar sig mot alla kommuner och regioner i landet och totalt har 98 särskilda boenden särskilt granskats.

   Granskningen gäller perioden 1 februari till 1 juni 2020.

   Ämnen

   • Politik

   Kategorier

   • omsorg

   Regioner

   • Växjö

   Kontakter

   Damla Mol

   Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61