Skip to main content

Inga köer till budget- och skuldrådgivningen

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2017 13:09 CEST

Nämnden för arbete och välfärd har minskat köerna till budget- och skuldrådgivningen från åtta månader (2015) till inga kötider vid senaste redovisningen.

Under 2015 genomfördes ett omfattande utvecklingsarbete efter att Konsumentverket presenterat Växjö som en av kommunerna med längst kötid till skuldrådgivning. Ett steg att minska kötiderna var att utveckla arbetssättet genom en uppföljningsplan med fokus på förebyggande och utåtriktat arbete för att förstärka ekonomirådgivningen på ett bredare plan. Planen innehöll följande åtgärder:

 • Snabbspår för de med tuffast situation.
  Ekonomiskt bistånd ger budget- och skuldrådgivning som insats för personer i ekonomiskt tuff situation. Så kommer de som är i störst behov snabbare till den hjälp de behöver.
 • Större egenansvar.
  Vid varje besök ska den som söker budget- och skuldrådgivning fyllt i förvaltningens blanketter, som ger en bild av den aktuella skuldsituationen.
 • Aktualisering av kön.
  Utskick till alla som står i kö om öppna drop in-tider innan midsommar.
 • Utbildningsinsatser.
  Gode män kommer ges utbildning för att kunna hjälpa sina klienter att hålla ordning på privatekonomin.
 • Ingen ska falla mellan stolarna.
  De som avaktualiseras från kön kommer att få ett uppföljande samtal. På så sätt glöms ingen med skulder bort i hanteringen.
 • Etablera samlad ekonomirådgivning med konsumentrådgivning + budget- och skuldrådgivning

– Åtgärdsplanen har gett bättre resultat än väntat. Idag har vi inga köer, för två år sedan var köerna åtta månader. Växjöbor i ekonomisk utsatthet kan nu få hjälp betydligt snabbare än tidigare. Överskuldsättning kan vara en väg till ett svårt utanförskap, och behöver därför motverkas. Förbättringen har skett med befintliga resurser; ett bra exempel på hur stor skillnad strukturella förändringar kan göra inom samma ekonomiska ram. Det är en imponerande prestation av medarbetarna, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Arbetet med att snabbt erbjuda budget- och skuldrådgivning till Växjöbor med tuff ekonomisk situation fortsätter. Målsättningen är att väntetiden för nybesök ska vara max 1 månad. Under hösten kommer förvaltningen erbjuda utbildning för gode män/förvaltare, samt för Personligt ombud Kronoberg.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), ordförande Nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77
Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd, 0470-419 50

Bakgrund
Hushållens skulder har växt under hela 2000-talet. Idag är skuldkvoten, alltså hushållens skulder i andel av disponibel inkomst, över 170. Skulderna är alltså 70 procent större än de disponibla inkomsterna. Utvecklingen påhejas av ränteläget. För 25 år sedan gick en tiondel av hushållens inkomst åt räntekostnader, det rekordlåga ränteläget gör att motsvarande andel i dag bara är drygt 2 procent.

Skulderna växer för de skuldsatta. 2238 Växjöbor var skuldsatta i början på 2016, en ökning sedan 2010 med 59 personer. Under samma tid har de totala skulderna ökat från ungefär 298 000 000 kr till 421 000 000, eller med 41 procent. Färre är skuldsatta, men de som är skuldsatta har en allt svårare situation.

Skuldsättning finns i alla inkomstgrupper. Skuldkvoten är ungefär lika hög i samtliga inkomstgrupper, utom í tiondelen med lägst inkomst. Där är skuldkvoten betydligt högre. Växjö kommuns beslutsamma arbete för att fler ska lämna utanförskap för egen försörjning är av stor betydelse i arbetet mot inkomstsvaga gruppers tunga skuldbördor. Växjölöftet behöver särskilt ge stöd och hjälp i att stärka och matcha Växjöbor som är överskuldsatta.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.