Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klart: de är nominerade till årets Träbyggnadspris

För fjärde året i rad delar Växjö kommun ut ett Träbyggnadspris för att belöna och uppmuntra till träbyggnation och samtidigt sprida kunskap om att bygga i trä.

De nominerade till årets Träbyggnadspris är:

  • Anders Persson: Anders är en av de tydligaste träbyggnadsambassadörerna när det gäller byggande av flerfamiljshus i Växjö under de senaste åren.
  • Förskolan Äventyret: En förskola uppförd med hänsyn till omgivningarna. En förskolemiljö som lockar till utelek. Funktionella lokaler utan att göra avkall på hög arkitektonisk kvalitet. Tilldelat miljöbyggnad Silver.
  • Arkitektbolaget: För sitt mångåriga arbete som visar på hur hus byggda i trä är ett hållbart och vackert alternativ, oavsett som de ställs till förfogande för kommersiellt eller privat bruk.
  • Micropowers nya kontor: En kontorsbyggnad som har låtit träet ta plats och genomsyra så väl interiör och exteriör genom att maximera dess positiva egenskaper och funktioner. Kringliggande utemiljö är framtagen för att främja den biologiska mångfalden.

-Årets nominerade visar åter igen att Växjö står starkt i konkurrensen om att kunna leverera olika sorters byggnader som håller hög klass på hållbart byggande och arkitektur i trä, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd Växjö kommun.

För mer information och intervjuer:

Andreas Olsson (C), 0470-432 44

Om träbyggnadspriset
Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

De nominerade är utsedda av en jury som består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet. Vinnaren av Träbyggnadspriset 2021 kommer att presenteras den 28 oktober – samma kväll som Byggnadspriset delas ut.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Victor Wahlström

Victor Wahlström

Presskontakt Kommunikationsstrateg Utbildningsförvaltningen 0470-413 18

Relaterat innehåll

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö