Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunens service till företag får fortsatt högt betyg

Växjö kommuns service till företag fortsätter att ligga på en stabilt relativt hög nivå. Det visar undersökningen Öppen Jämförelse Företagsklimat - Insikt som görs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Undersökningen som baseras på 2020 års service är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag.

2021 är det åttonde gången som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, publicerar Öppen Jämförelse Företagsklimat - Insikt. Växjö kommun ligger på Nöjd kund-index, NKI, på 72 vilket är en nedgång från förra året då kommunen låg på 73.

- 2020 var ett tufft år för näringslivet och vi vidtog flera åtgärder för att underlätta och ytterligare öka servicenivån jämtemot våra företag. Vi jobbar långsiktigt och mätningen i undersökningen blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med att förenkla för våra företagare. Vi har bland annat tillsatt en funktion för utveckling och kvalitetssäkring och kommer inom kort börja med dialogmöten där vi bjuder in våra företagare till samtal kring just service i samband med myndighetsutövning, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Mäts på service

Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. Dessa mäts på serviceområdena Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet.

Samtliga serviceområden har ett index mellan 71–78 och högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 78. Sett till myndighetsområden ges Brandskydd (75) högst poäng, medan Bygglov (66) ges lägst betyg.

- Trots nedgången visar undersökningen på ett stabilt resultat. Vi har identifierat områden där vi behöver fokusera för att bli ännu bättre och vi har redan tidigare under året initierat långsiktiga projekt för att säkerställa en hög tillgänglighet och kvalitet över tid. Vi vill att det ska vara enkelt för våra företagare när de kontaktar oss och behöver hjälp, oavsett vilken fråga det gäller, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef.

Ta del av undersökningen på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida

(Värde för myndighetsområdet Markupplåtelse samt Serveringstillstånd finns inte för Växjö, då det kommit in för få svar att basera ett värde på.)

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16

Fredrik Lindblad, näringslivschef, 070-817 34 06

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Frida Nielsen

Frida Nielsen

Kommunikatör 0470-437 36

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö