Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kraftigt minskade koldioxidutsläpp i Växjö

En minskning av fossila koldioxidutsläpp med 41 procent. Glädjen bland politiker och tjänstemän på Växjö kommun, efter att 2011 års statistik över de fossila koldioxidutsläppen precis hade offentliggjorts, var påtaglig. 
- Nu syns resultatet av ett långsiktigt strategiskt miljöarbete. Växjö har enträget arbetat för att minska sina fossila koldioxidutsläpp sedan mitten på 90-talet, och nu ser vi resultatet av ett framgångsrikt arbete, säger en nöjd Anna Tenje (M), ledamot i kommunstyrelsen. 

I Växjö kommun beräknas sedan många år utsläppen av koldioxid från fossila bränslen. Siffrorna för år 2011 är nu sammanställda och visar en minskning med 41 %, till 2,7 ton koldioxid per invånare jämfört med 1993. Målet är att utsläppen per invånare ska minska med 55 % till år 2015 jämfört med 1993, och med 100 % till år 2030. 
- Och känslan just nu är att vi kommer att lyckas med det. Den senaste statistiken och redan beslutade åtgärder för framtiden talar för en fortsatt positiv trend. Biogasproduktionen och utbyggnaden av fossilbränslefri fjärrvärme i Sandvik lll kommer att leda till ännu bättre resultat kommande år, berättar Tony Lundstedt (S), kommunstyrelseledamot. 

Andelen förnybar energi i Växjö var 60 % och att utsläppen från uppvärmningen skulle minska kraftigt var väntat. 
- Mer förvånande var det att även utsläppen från transporter och arbetsmaskiner minskat så markant. Användningen av både bensin och diesel minskade rejält mellan 2010 och 2011. Dessutom blir det vanligare att drivmedelsbolagen blandar in en hög andel biodiesel i dieseln, vilket också får stora effekter, säger Julia Ahlrot, ansvarig för strategiska miljöfrågor vid kommunen. 

I Växjös klimatmål ingår bara fossila koldioxidutsläpp, men kommunens tjänstemän och politiker är väl medvetna om att Växjös klimatpåverkan är större än så.
- Vi samlar även in statistik för övriga växthusgaser, och vi försöker oss också på att göra en beräkning av utsläppen från vår konsumtion, även om det är svårt, berättar Henrik Johansson, miljöcontroller på Växjö kommun.

För mer information kontakta:
Anna Tenje (M), tel. 0470-433 84
Tony Lundstedt (S), tel. 0470-413 63
Julia Ahlrot, tel. 0470-415 71
Henrik Johansson, tel. 0470-413 30

Ämnen

Regioner


Växjö - Euroas grönaste stad
Växjö kommun har under 2000-talet fått flera internationella miljöutmärkelser och har av BBC och andra internationella medier utropats till ”Europas grönaste stad” för sina klimatmål och det framgångsrika klimatarbetet. Växjö är en miljökommun med politisk enighet och ambitiösa mål. 

Växjö är Smålands centrum och det nav kring vilket regionen växer och utvecklas. Kommunen har dryga 84 000 invånare och är en snabbt växande universitetsstad. Ett framgångsrikt samarbete mellan näringsliv, kommun och universitet bereder väg för spännande utvecklingsprojekt. Utmärkta kommunikationer, närheten till Linnéuniversitetet och innovativa miljöer lockar företag att etablera sig i Växjö. 

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö