Skip to main content

Många fördelar med digitalisering inom sociala beredskapen

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2019 08:00 CEST

Sedan mitten av juni kan ärenden inom området social beredskap på Växjö kommun hanteras digitalt. Det innebär att hantering och beslut i ärenden som handlar om till exempel omhändertaganden, placeringsbeslut med mera, numera kan lösas betydligt snabbare, enklare och säkrare.

-Digital signering och digitala handlingar underlättar för både medarbetare och beslutsfattare. Det sparar både tid och andra resurser, dessutom är det säkrare. Detta är ett bra exempel på hur digitaliseringen kan användas för att öka effektiviteten i kommunen., säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

et har funnits behov av att utveckla IT-funktioner inom området social beredskap på Växjö kommun. Medarbetare i den sociala beredskapen har varit bundna till att utföra myndighetsutövning på kontoret när man ska logga in i verksamhetssystem, skriva ut dokument med mera. Vissa moment i myndighetsutövningen kräver underskrifter av politiker i arbete och välfärds individutskott, till exempel omhändertaganden enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och placeringsbeslut. Det innebär att medarbetaren behövt stämma möte på kontoret eller åka hem till berörd politiker för att få en underskrift. Det finns även behov av att kommunicera med andra myndigheter som till exempel polisen vid begäran av handräckning, efter underskrift av politiker.

Denna process har varit omständlig, omodern och tidskrävande. Därför har Växjö kommun tagit fram en digital lösning, som nu är i drift sedan mitten av juni i år. Det handlar om en e-tjänst där handläggaren med hjälp av bank-id kan logga in och komma åt verksamhetssystem, ladda upp dokument i e-tjänsten och tilldela ärendet till den politiker i individutskottet som har jour. Politikern får direkt ett meddelande och loggar in på samma e-tjänst för att läsa handlingarna och signera beslut.

Digitaliseringen ger snabbare, enklare och också säkrare hantering av ärenden. Det underlättar och gynnar flera parter, som medarbetare i den sociala jouren, politiker, andra myndigheter och även de som berörs av besluten.

-Det känns fantastiskt att vi kommit så här långt med detta. Vi kan lämna snabbare beslut till den enskilde, vi får en ökad tillgänglighet mellan politiker och tjänstepersoner, och vi blir mer miljösmarta, säger Iréne Bladh (M), ordförande i arbete och välfärds individutskott.

Utöver digital hantering och signering av beslut som rör till exempel omhändertaganden, införs under hösten digitalt utskick av sammanträdeshandlingar till ledamöterna i arbete och välfärds individutskott. Det innebär att dessa handlingar framöver kommer att distribueras på samma som för nämnden för arbete och välfärd.För mer information och intervjuer:

Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil 0723-00 55 77

Iréne Bladh (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärds individutskott, mobil: 0709–30 56 09

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.