Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Medborgarundersökningen 2018: Växjöborna mest nöjda med arbetsmöjligheter och bostäder

Under hösten 2018 skickade Statistiska Centralbyrån, SCB ut medborgarundersökningen till 1600 personer i Växjö kommun i åldrarna 18-84 år. Andel svarande på enkäten var 39 procent.

Medborgarna är nöjda med Växjö kommun som en plats att bo och leva på, något mer nöjda än i förra undersökningen 2016. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Växjö kommun våren 2016 har frågeområdena Arbetsmöjligheter samt Bostäder fått högre betygsindex.

- Växjö kommun har de senaste åren hållit en hög takt när det gäller bostadsbyggande och byggt fler bostäder än de flesta städer i landet. Det är glädjande att se att det arbetet nu har resulterat i att medborgarna upplever att det finns möjlighet till att hitta bra bostäder, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande.

50 procent av medborgarna i Växjö kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan).

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Växjö kommun blev 62, samma betyg som i förra undersökningen.

För Växjö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Äldreomsorgen, Gator och vägar, Grundskolan samt Stöd för utsatta personer som kan höja helhetsbetyget Nöjd‐Medborgar‐Index.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur invånarna ser på sin kommun. Därför inhämtar Växjö kommun kunskap genom brukarundersökningar, direktmöten, invånardialog och möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via bland annat webbplatsen www.vaxjo.se

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16

Anna Karlsson, utvecklingschef Växjö kommun, 070-307 78 98

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Victor Wahlström

Victor Wahlström

Presskontakt Kommunikationsstrateg Utbildningsförvaltningen 0470-413 18

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö