Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljö, kultur och skolor i framtidens Växjö

Vid en presskonferens på Stortorget i Växjö tidigare idag, presenterade alliansmajoriteten sitt förslag till Växjö kommuns budget för 2011. Bland satsningarna märks bland annat:

99 miljoner till utökad verksamhet
Kommunen har snart 450 miljoner kronor sparade ”i ladorna”, det är dags att använda dessa pengar till välfärdssatsningar. Vi står inför fortsatta tuffa år rent ekonomiskt men vi väljer därför att istället för att riskera nedskärningar göra satsningar på bl a skola och omsorg. Vi satsar också på kommunens miljöarbete och centrums utveckling.

Stärkt centrumhandel
Centrumhandeln är viktig för Växjö kommuns attraktion och stadens charm. City får allt större konkurrens från både stormarknader och andra städer. För att stärka centrumhandeln väljer vi att möjliggöra torghandel alla dagar och nya parkeringsplatser i anslutning till stadskärnan.

Miljösatsningar i Europas grönaste stad
Vi satsar 30 miljoner för att skapa fler projekt som stärker kommunens kännetecken som Europas grönaste stad. Flera spännande projekt finns skisserade och nu ska vi se till att de blir verklighet!

Företagen får stöd
Företagandet i Växjö ska stöttas. Särskilt viktigt är detta i uppstartsskedet. Företagslotsning och tillskapande av ett företagshotell med bra och billiga lokaler ska ses över.

Strategiska markinköp
Vi väljer att avsätta pengar för att kunna göra strategiska markinköp. I en kommun som växer i den takt Växjö gör måste vi ha beredskap för att kunna bygga bostäder och verksamhetslokaler.

Upprustning av skolor
Vi fortsätter att upprusta våra skolor. Barnen ska ges en så bra arbetsmiljö som möjligt och näst på tur är Norregårdskolan år 2011 och Bergundaskolan som ska påbörjas under 2012.

Utbyggd musik- och kulturskola
Växjö är känd som en kulturstad av rang. Många kända artister kommer från regionen och vi vill stärka den redan erkänt goda musik- och kulturskolan.

Jämställda miljöer
Växjö kommun har gjorts sig kända för sitt arbete med jämställdhet och mångfald. Detta arbete ska stärkas och kommunens verksamhet ska regelbundet genomlysas utifrån ett könsperspektiv

Arenastaden fullt finansierad
Arenastaden är viktig för kommunens attraktion och attraktionen är viktigt för att locka både människor och företag till kommunen. Vi säkerställer därför finansieringen så att visionerna för Arenastaden kan genomföras.

Ytterligare en ny hall för innebandy
På Arenastadsområdet satsar vi på ytterligare en anläggning förutom de redan beslutade is-, fotbolls- och friidrottsarenorna. Innebandy är en av de största idrotterna i Växjö och utövas av både killar och tjejer. Satsningen är därför självklar!

Snabb kommunal service
Kommunen ska jobba med service  både gentemot medborgare och företag. Ett kontaktcenter ska byggas där information och vägledning ska kunna ges.

Detta är ett utdrag av alla satsningar majoriteten vill genomföra kommande år. Budgetförslaget i sin helhet finns publicerad på www.vaxjo.se. För mer information om och kommentarer till budgetförslaget, vänligen kontakta:

  • Bo Frank (M), tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90
  • Lena Wibroe (M), tel. 0470-437 28, 0768-64 65 81
  • Patric Svensson (FP), tel. 0470-410 87, 0703-26 10 12
  • Anna Månsson (FP), tel. 0470-410 99, 0733-68 71 78
  • Gunnar Elm (C), tel. 0470-41391, 0705-73 20 53
  • Malin Kind (C), tel. 0470-412 12, 0733-68 70 51
  • Rene Jaramillo (KD), tel. 0470-413 53
  • Birgit Albinsson (KD), tel. 0470-413 64____________________________________
Henrik Nilsson
informationsansvarig
INFORMATIONSENHETEN
Kommunledningsförvaltningen
Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö
Tel. 0470-414 97
henrik.nilsson@vaxjo.se
www.vaxjo.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö