Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu är det klart – Växjö går före i klimatomställningen

Tillsammans med 22 andra städer är Växjö med i arbetet att hitta lösningar på de samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär. Det beslutades idag när Viable Cities presenterade nästa steg i satsningen Klimatneutrala städer 2030.
- Detta känns jättebra och går helt i linje med Växjös hållbarhetsprogram ”Hållbara Växjö 2030”, säger Henrik Johansson, projektledare Växjö kommun.

Idag presenterades nästa steg i Viable Cities satsning ”Klimatneutrala städer 2030”. Tillsammans med 22 andra städer kommer Växjö att arbeta med Viable Cities ”Klimatkontrakt 2030” vilket är ett unikt verktyg som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen.

- Med denna satsning har vi möjlighet att accelerera omställningen för ett klimatneutralt och hållbart Växjö. Genom att tillsammans med andra städer, myndigheter och organisationer kraftsamla så stärker vi vår egen förmåga att genomföra klimatomställningen, säger Magnus P. Wåhlin, (MP) ordförande Hållbarhetsutskottet (KSHU).

Under hösten 2021 kommer Växjö att bjudas in till en samskapande process och den 8 december, på European Viable Cities Day, kommer städerna att signera ett reviderat Klimatkontrakt 2030. Projektet är ett samarbete mellan Växjö kommun, Växjö Energi, Linnéuniversitetet, SSAM och Goda Hus och pågår i tre år.

För frågor och intervjuer:
Henrik Johansson, projektledare, 0470–413 30
Magnus P. Whålin, (MP) ordförande Hållbarhetsutskottet, 0470-439 87

Om Växjös klimatarbete
Redan 1996 beslutades att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun. Utsläppen per invånare har minskat med nästan 70 procent sedan 1993. Till stor del beror det på omställningen av energisektorn, som numera är helt fossilbränslefri. Även transporternas utsläpp har minskat, men här finns fortfarande utmaningar för att nå målet.

Om Viable Cities
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Frida Nielsen

Frida Nielsen

Kommunikatör 0470-437 36

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö