Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd

För att underlätta uppföljning, få en systematisk process och säkra likvärdigt bemötande öppnar Växjö kommun nu en e-tjänst för ekonomiskt bistånd. E-tjänsten syftar till att de som ansöker om ekonomiskt bistånd ska inkomma med handlingar digitalt, själva följa sitt ärende via Mina sidor och på så sätt ta mer eget ansvar för sitt ärende. Det handlar också om att effektivisera handläggningstiderna och få en rättssäker handläggningsprocess.

- Digital ansökan av ekonomiskt bistånd gör att sökande kan ta större eget ansvar för att följa sitt ärende och underlättar handläggarnas kontroller av uppgifterna i ansökan mot register. Digital ansökan ska spara tid, pengar och papper. När administrationen minskar kan resurser användas för stöd, uppföljning och insatser som leder till egen försörjning. Detta är dessutom första steget mot införandet av Algot, säger Oliver Rosengren, kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Att införa e-tjänsten med en digital ansökan för ekonomiskt bistånd ger en ökad kvalitet och likvärdighet. Individen följer själv sitt ärende via e-tjänsten och får på så sätt information så fort något händer i ärendet, detta genom att få en notifiering via sms eller e-post. Individen får exempelvis kallelse till ett första besök, kan se om uppgifter behöver kompletteras och se vilket beslut som fattas. Införandet av den digitala ansökan är också ett första steg mot automationen. E-tjänsten bidrar också till en effektiv och rättssäker handläggningsprocess genom att alla ansökningar och handlingar är samlade digitalt. Genom att lansera e-tjänsten så minskas också papperskonsumtionen, vilket är bra för miljön!

- Detta är ytterligare ett steg för att möta framtidens välfärd och de möjligheter som tekniken medför. Det har varit en lång, och inte alltid så enkel process, därför är det extra skönt att vi gått i mål. Det ska bli väldigt spännande att nu följa implementeringen, säger Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd.

- Efter ett intensivt arbete som har involverat många medarbetare inom förvaltningens olika verksamheter lanserar vi nu den digitala ansökan. Vår målsättning är att 85% av våra sökande ska ansöka digitalt första kvartalet 2021. För att möjliggöra att nå upp till fastställd målbild har vi arbetat fram en plan för implementeringen, både på kort och lite längre sikt, där vi till viss del har utgått från metoden tjänstedesign, och frågat våra sökande på vilket sätt de vill få information om den digitala ansökan. På så sätt kan vi använda oss av arbetsformer som möter de faktiska behoven och gör verksamheten än mer effektiv, säger Maria Karlsson, projektledare för e-tjänsten. 

För mer information och intervjuer:

Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, 0723-00 55 77

Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd, 0709-83 40 27

Maria Karlsson, projektledare, e-tjänsten för ekonomiskt bistånd, 0734-33 63 15

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Edona Gustafsson

Edona Gustafsson

Kommunikationsstrateg Förvaltningen för Arbete och välfärd 0470-410 27