Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny ekonomisk prognos för Växjö stations- och kommunhus

Prognosen för Växjö stations- och kommunhus fortsätter att visa på kostnadsförbättringar. Idag presenterades årets tredje ekonomiska sammanställning för byggnationen med en prognostiserad kostnad på 570 miljoner.

Dagens prognos på 570 miljoner innebär minskade kostnader på ytterligare cirka 8 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna är en fortsatt följdeffekt av att all projektering och alla avtal med underentreprenörer är klara. Kostnader som tidigare varit prognostiserade är avslutade och vissa arbeten och material har därmed gett lägre kostnader än vad som varit prognostiserat.

- Tack vare engagerade medarbetare, bra samarbete och styrning på alla nivåer fortsätter siffrorna att peka åt rätt håll. Jag ser fram emot när vi om två veckor kan öppna upp och visa Växjös vardagsrum och stationen för alla Växjöbor och besökare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Skanskas prognos

Vöfabs prognos

Prognos 3 - 2021

570 miljoner

570 miljoner

P2, 2021

578 miljoner

578 miljoner

P1-2021

580 miljoner

580 miljoner

P4-2020

588 miljoner

588 miljoner

P3-2020

597 miljoner

597 miljoner

P2-2020

615 miljoner

615 miljoner

P1-2020

626,5 miljoner

626 miljoner

P4-2019

638 miljoner

630 miljoner

P3-2019

643 miljoner

636 miljoner

P2-2019

644 miljoner

637 miljoner

P1-2019

649 miljoner

636 miljoner

Avtalet med Skanska innehåller även ett index som reglerar entreprenörens kostnadsutveckling. Vid dagens prognos är indexberäkningen fastställd till cirka 25 miljoner. Det gör att dagens prognos med index är på 595 miljoner (570 + 25 miljoner). Vid kontraktsskrivningen var summan inklusive index på 613 miljoner (585 miljoner + 24 miljoner).

Stationen och Växjös vardagsrum öppnar upp
Den 27 september öppnar Växjös vardagsrum och stationsdelen upp för allmänheten. Växjö kommuns kontaktcenter är öppet för besökare sedan i maj.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, 070-983 44 16

Om den ekonomiska prognosen
Prognosen presenteras och sammanställs av Ernst & Young, kommunens externa konsult. Skanskas prognosrapporter ligger till grund för sammanställningen, vars siffror endast är beräkningar. Ernst & Young utgår i sammanställningen ifrån riktkostnaden på 585 miljoner för Skanskas byggnation av Växjö stations- och kommunhus. I prognosen finns inte kostnader för markköp, Vöfabs byggherrekostnader eller parkeringsköp med. Sista prognosen för Växjö stations- och kommunhus kommer i slutet av 2021 och först då vet vi den exakta slutkostnaden för byggnationen.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Victor Wahlström

Victor Wahlström

Presskontakt Kommunikationsstrateg Utbildningsförvaltningen 0470-413 18

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö