Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny kostrekommendation med anledning av PFAS i fisk

Växjö kommuns rekommendation är att inte äta fisk från Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön fler än en till tre gånger per år. Detta på grund av nytt hälsobaserat riktvärde för PFAS från EU.

Fisk som har provtagits från Växjösjöarna har visat på förhöjda halter av PFAS. Tidigare har det inte funnits behov av att införa en kostrekommendation för fisk, för det hälsobaserade riktvärdet för PFAS har legat på en högre nivå. Nu har däremot riktvärdet för PFAS skärpts i EU.

-Att äta fisk som innehåller PFAS innebär ingen akut risk, det är däremot viktigt att begränsa intaget av ämnet över lång tid, säger Signe Noresson, sjömiljöansvarig, på Växjö kommun. -Det finns inte några skäl till oro. Vi bedömer att det inte är någon risk att bada i de stadsnära sjöarna eftersom upptaget av PFAS huvudsakligen sker via mat och dryck.   

Med stöd av Livsmedelsverket och nya hälsobaserade riktvärden för PFAS-ämnen från EU, kommer därför Växjö kommun med kostråd för hur ofta man högst bör äta fisk från vissa av sjöarna i Växjö. 

Kostrekommendationen

Den nya kostrekommendationen lyder: 

Ät inte fisk från Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön fler än en (1) till tre (3) gånger per år. Råden gäller alla, både barn och vuxna, inklusive gravida och ammande kvinnor.

-Vi ser allvarligt på att PFAS finns i förhöjda halter i de fyra aktuella sjöarna och kommer fortsätta arbeta vidare med detta. Dessutom kommer vi att samverka med andra organisationer, avslutar Signe Noresson, sjömiljöansvarig på Växjö kommun. 

Fortsatt arbete och provtagning

För att fortsätta ha koll på halterna av PFAS i Växjö kommuns sjöar fortsätter provtagning av fisk från Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön.  

Utöver det görs följande: 

  • Utökad undersökning av PFAS runt brandövningsplatsen Nothemmet 
  • Fortsatt arbete med att kartlägga utsläpp av PFAS via dagvattnet. 
  • Provtagning av fisk från Helgasjön och Åsnen kommer utföras av Mörrumsåns vattenråd. 

Förmer informationoch intervjuer

Signe Noresson, miljöingenjör och sjömiljöansvarig, Växjö kommun, 0470-419 77.

Karin Eskilson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Växjö kommun, 0470-413 35.

Fakta om PFAS
PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. Det finns 4700 olika PFAS-ämnen. De mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA. Användning av PFOS är förbjuden sedan 2008.   

PFAS används i en mängd olika produkter på grund av dess unika egenskaper av att både vara smuts-, vatten- och oljeavvisande och tåla höga temperaturer. PFAS används därför bland annat i impregneringsmedel i textilier och heltäckningsmattor, i papper och kartong till matförpackningar, i stekpannor, rengöringsmedel, skidvalla och brandskum. 

Provtagning av PFAS i fisk i sjöarna söder om Växjö tätort har gjorts 2018 och 2019. Vid båda tillfällena hittades fisk med förhöjda halter PFAS.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö