Gå direkt till innehåll
Illustrationsskiss: ÅF
Illustrationsskiss: ÅF

Pressmeddelande -

Ny stadsgata genom Bäckaslöv

Den nya stadsdelen Bäckaslöv i Växjö håller på att växa fram. Förutom 1 200 nya bostäder kommer det även att byggas en ny stadsgata som binder ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i den nya stadsdelen.

Stadsgatan som får namnet Bäckaslövsesplanaden kommer att byggas etappvis med start i januari 2020 och kommer att stå helt klar senhösten 2021.

Den nya stadsgatan är 1,5 kilometer lång och kommer att gå från Samarkandrondellen vid Storgatan, sedan söderut och under järnvägen – rakt igenom Bäckaslöv mot Söderleden. Under tiden som arbeten pågår kommer trafiken inne på området att ledas om via en temporär väg inne på området.

- För att bygga ut den nya stadsdelen behöver vi förbättra vägförbindelserna. Gatan har utformats för att fungera både för den i bil, på cykel, gående och kollektivresenärer. Gatan kommer att bli en ny stadsgata i Växjö för såväl boende i Bäckaslöv som för Växjöbor och besökare som ska ta sig mellan centrum och Samarkandområdet, berättar Malin Engström, tf förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

I området kommer även Trafikverket att bygga en ny järnvägsbro, en ny vägpassage under järnvägen samt en ny gång- och cykelväg. När den nya bron lyfts på plats under senhösten 2020 kommer det att bli kortare avstängning av järnvägen som kommer att påverka tågtrafiken. Mer information kommer.

Om Bäckaslöv
Bäckaslöv är ett nytt bostadsområde i Växjö stad. Projektet är indelat i två etapper där första etappen redan pågår. Bäckaslöv beräknas ha cirka 1 200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1 000 elever när hela området är fullt utbyggt. Området sträcker sig mellan Södra Ringvägen ut till Norra Bergundasjön.

För mer information och intervjuer:
Malin Engström, tf förvaltningschef på tekniska förvaltningen, 0709-83 41 70

Se bilder på www.vaxjo.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Maria Grahn

Maria Grahn

Kommunikatör 0470-79 69 69

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö