Gå direkt till innehåll
Välle Broar, ett av Växjö kommuns träbyggnadsprojekt det det byggs bostäder av olika slag. Foto: Anders Bergön
Välle Broar, ett av Växjö kommuns träbyggnadsprojekt det det byggs bostäder av olika slag. Foto: Anders Bergön

Pressmeddelande -

Nytt forskningsprojekt: Träbyggnationens påverkan på hälsan

Hur påverkas vår hälsa av att bo eller vistas i hus som är byggda av trä? Det undersöks i ett nytt forskningsprojekt som finansieras av Växjö kommun och genomförs av Linnéuniversitetet. 

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur människor upplever att bo och leva i trähus och vilken påverkan husen har på hälsan och välbefinnandet. Under våren 2022 kommer projektet att genomföra en bostadsundersökning där människor som bor i trähus intervjuas om deras nöjdhet och upplevelser sina boenden. 

- Växjö kommun tar ett stort ansvar för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor och där utgör träbyggnation en mycket viktig pusselbit i att föra arbetet framåt. Jag välkomnar det här forskningsprojektet då det bidrar till nya, mer kognitiva perspektiv på träbyggnation som vi kan dra nytta av i framtida byggprojekt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Målsättningen med forskningsprojektet är att öka kunskapen om vad träet kan betyda för boendemiljön och människors hälsa. Resultat av projektet ska jämföras med resultat av andra undersökningar och leda till flera projektansökningar tillsammans med andra relevanta aktörer.

- Jag är glad över att vi är med och initierar ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som hjälper oss att förstå träbyggnationens effekter utifrån såväl ett hälso- och medicinskt perspektiv som ett byggtekniskt perspektiv, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun. 

Forskningsprojektet pågår i 1 år, från 1 december 2021 till 30 november 2022.

Del av Växjö kommuns träbyggnadsstrategi
Växjö kommuns träbyggnadsstrategi handlar i stort om att öka användandet av trä där det är möjligt och lämpligt. I strategin fastslås bland annat att Växjö kommunkoncern ska pröva trä vid alla kommunala byggnationer samt att man ska stimulera, stödja och utveckla näringslivet kring byggnation i trä. 

Det här forskningsprojektet uppfyller den del av träbyggnadsstrategin som handlar om att stödja och stärka Linnéuniversitetet som träforsknings- och träkompetenscentrum samt att följa och bidra till forskningen kring trä och hälsa.  

Trästaden

För mer information och intervjuer
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16
Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun, 0708-17 34 06

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö