Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Överenskommelse mellan Växjö kommun och Fotbollsfastigheter i Växjö AB om utveckling av Myresjöhus Arena

I samband med exploatering av Arenastaden för fler bostäder behöver Växjö kommun ta två av områdets bollplaner i anspråk. För att kompensera fotbollsverksamheten är nu Växjö kommun och Fotbollsfastigheter överens om att anlägga hybridgräs på Myresjöhus Arena med ekonomisk ersättning från kommunen. Beslut tas i kommunstyrelsen den 7 november.

Som ersättning kommer Växjö kommun ge Fotbollsfastigheter i Växjö AB en engångsersättning på 4,5 miljoner kronor för att de ska lägga hybridgräs på Myresjöhus Arena samt ett ökat driftbidrag på 100 000 kronor per år.

- Överenskommelsen kommer att ge ett bättre ekonomiskt resultat som helhet för exploateringsprojektet Arenastaden, bättre användande av Myresjöhus Arena samt öka möjligheterna att ge samma förutsättningar för killar och tjejer att bedriva verksamhet på Myresjöhus arena säger Mikael Johansson, projektledare Arenastaden.

- Genom att lägga hybridgräs på Myresjöhus Arena kan vi öka nyttjandegraden väsentligt. Investeringen är positiv för fotbollen i Växjö och vi är mycket tacksamma för det stöd fastighetsbolaget nu erhåller av Växjö kommun säger Jonas Karlsson, styrelseledamot i Fotbollsfastigheter i Växjö AB.

Just nu förhandlar fastighetsbolaget med leverantörer av hybridgräs och samtidigt arbetar kommunen vidare med bostadsplaneringen och siktar på att ha en ny detaljplan klar sommaren 2018.


För mer information och intervjuer:

Mikael Johansson, projektledare Växjö kommun, 0470-415 32
Jonas Karlsson, styrelseledamot Fotbollsfastigheter i Växjö AB och ordförande för Östers IF, 0736-00 74 81

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Linda Lindbom

Linda Lindbom

Presskontakt kommunikatör samhällsbyggnadsförvaltningen 0470-41661

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö