Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Omsorgsförvaltningen först med digital medarbetare

Nu här hon här! Torsdagen 24 februari lanserades den digitala mjukvaruroboten Matilda. Hon kommer att minska den administrativa tiden i förvaltningen och ge bättre förutsättningar och mer tid i vardagen för både chefer och medarbetare!

Matilda arbetar 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och är programmerad till att automatiskt utföra interna administrativa uppgifter. Uppgifter som tidigare tagit nästan 10 min tar nu bara en tiondel så lång tid.

– Vi är jätteglada och stolta över att ta det här steget, vi blir nu bättre rustade inför framtiden, säger Ewa Ekman, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen. Vi behöver hitta smartare sätt att arbeta på för att möta utmaningarna inom omsorg och vård. Befintliga arbetssätt och metoder kompletteras med modern teknik. Det ger medarbetarna bättre förutsättningar för att ge våra invånare en god omsorg och vård.

Matilda kan i nuläget utföra ett par arbetsuppgifter men med tiden kommer det bli fler. Målet är att minska tiden som går åt till administration i förvaltningen.

– Vi har valt att introducera roboten i administrativa processer som berör många i verksamheten. Nu effektiviserar vi, uppgifterna görs snabbare och bättre med hjälp av tekniken, säger förvaltningschef Ewa Ekman.

Bakgrund

I budgeten för 2018 fick förvaltningen i uppdrag av omsorgsnämnden att utveckla digitala lösningar för att effektivisera verksamhet och processer. Finansiering av satsningen kommer från digitaliseringsfonden, där omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd gemensamt har ansökt om medel.

Hittills har omsorgsförvaltningen arbetat med att automatisera processen för hantering av interna behörighetsbeställningar. Syftet är en minskad manuell hantering vilket ska frigöra tid och ge möjlighet att använda resurserna smartare. Nu när den första processen är klar fortsätter arbetet med att hitta fler administrativa uppgifter som går att automatisera

Mer information

Ewa Ekman, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, 0470 430 01

Fredrik Sjögren, teknisk verksamhetsutvecklare, 0470 79 68 67

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Linda Lindbom

Linda Lindbom

Presskontakt kommunikatör samhällsbyggnadsförvaltningen 0470-41661

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö