Gå direkt till innehåll
Rekordlåg sjukfrånvaro i Växjö kommun

Pressmeddelande -

Rekordlåg sjukfrånvaro i Växjö kommun

Växjö är den kommun med 11:e lägst sjukfrånvaro i landet och i särklass bäst i jämförbara kommuner.
- Glädjande siffror och ett tecken på att vi jobbar rätt med både förebyggande åtgärder och rehabilitering. Vi har satt upp tydliga och tuffa mål för att komma till rätta med sjukfrånvaron och ser att långsiktigt arbete kan ge effekt, säger Per Schöldberg (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott.

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som har gjort sammanställningen över sjukfrånvaron under 2013 och Växjö sticker i positiv bemärkelse ut bland kommunerna i jämförbar storlek. Och personalchefen är nöjd.
- Vi har sedan 2005 arbetat strukturerat med en kommunövergripande modell för arbetsinriktad rehabilitering. Modellen som innehåller råd, riktlinjer, hjälpblanketter och rutiner ska hjälpa våra chefer att bedriva en aktiv och tidig rehabilitering, berättar personalchef Michael Färdigh.

En del av framgången förklaras av att kommunen utbildar sina chefer i rehabilitering regelbundet. Kommunen har utvecklat samverkan med företagshälsovården för uppföljande verksamhet och utvecklad arbetsförmågebedömning i multidisciplinära team med läkare, sjuksköterska, psykolog och sjukgymnast. Också samverkan med Försäkringskassan är god och det finns tydligt reglerat hur långt respektive aktörers ansvar går.

Växjö kommun håller stort fokus på sjukfrånvaro där man varje månad rapporterar hur frånvaron, både den korta och långa, ser ut per förvaltning och för hela kommunen.
- Information ges till arbetstagorganisationer, förvaltningschefer och kommunstyrelsens organisations- och personalutskott vilket gör att medvetenheten i frågan är stor och att åtgärder snabbt kan sättas in, förklarar Michael Färdigh.

På senare tid har kommunen infört gemensamma regler för friskvårdsbidrag i hela koncernen och man har 150 utbildade hälsorepresentanter som ska inspirerar till friskvårds-och trivselaktiviteter på arbetsplatserna. Åtgärder som man menar kan få ytterligare effekt framöver.
- Ja, det hoppas vi. Vi slår oss inte till ro med detta utan har som målsättningen att sänka sjukfrånvaron ytterligare. Prioriteringen kommer att ligga på att komma tillrätta med korttidsfrånvaron som om man inte vidtar åtgärder kan leda till kommande långtidssjukskrivningar, menar Per Schöldberg (C).

För mer information kontakta:
Per Schöldberg (C), kommunalråd Växjö kommun, tel. 0708-69 49 25
Michael Färdigh, personalchef Växjö kommun, tel. 0470-41523, 0703-84 17 17

Ämnen

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö