Pressmeddelande -

Samordnad varudistribution sparar pengar och miljö

Nu är det klart att Alwex kommer att köra alla transporter till kommunens alla enheter när kommunen under hösten går över till samordnad varudistribution. Pengar och miljö sparas och säkerheten höjs är några av effekterna av det nya distributionssättet.
- Bara den rena körsträckan minskar med ungefär 50 procent vilket förstås både sparar pengar och miljö, säger kommunens projektledare Maria Persdotter Isaksson.

Förutom kortare körsträcka finns flera vinster med samordningen. Bland annat minskar trängseln på Växjös gator och på till exempel skolorna ökar säkerheten.

- Samordningen innebär minskat antal anlöp till bland annat skolor och dagis i och med att det blir särskilda leveransdagar, i samma fordon, vid ett tillfälle. Och med färre lastbilar på skolgårdarna ökar säkerheten för våra barn och ungdomar, menar Maria Persdotter Isaksson.

Det nya sättet att arbeta med transporterna kommer också innebära att inköpspriserna för många varor kommer att minska.
- Då priset på varan separeras från transportkostnaderna och att transportkostnaderna via en distributioncentral blir lägre, i och med effektivare logistik, så räknar vi med att distributionscentralen på sikt kommer att finansiera sig själv, förklarar Maria.

Ytterligare en vinst med samordnad varudistribution är att mindre leverantörer kan leverera varor till kommunen.
- Det blir ju bara ett leveransställe i stället för nuvarande 360 och det bäddar för att vi kan få in mer närodlade varor i vårt sortiment.

För mer information kontakta:
Maria Persdotter Isaksson, projektledare, tel. 0470-411 13, 0706-71 67 38

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Växjö

Kontakter

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61