Skip to main content

Samverkan för minskad brottslighet och ökad trygghet

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2019 15:04 CEST

Växjö lokalpolisområde och Växjö kommun har skrivit under en samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet och ökad trygghet inom kommunen. Överenskommelsen gäller från och med nu och fram till september 2023.

- Samverkansöverenskommelsen bidrar till att vi på kommunen och polisen har en samsyn om dagens lägesbild, dess orsaker och vilka åtgärder som ska vidtas. Vi måste ta ansvar och bekämpa brottsligheten tillsammans, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samverkan innebär bland annat att kommunen och polisen gemensamt ska uppmärksamma brott och otrygghet samt planera insatser och åtgärder. Polisen och kommunen ska även göra en gemensam lägesbild minst en gång per år med tillhörande orsaksanalys och åtgärdsplan.

Överenskommelsen innebär att polisen och kommunen bland annat ska bidra med resurser som ska:

  • delta i strategiska Brå.
  • delta i arbetet med att skapa en operativ lägesbild i operativa Brå.
  • inrätta en utpekad resurs för kommunikation gällande brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.
  • säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att kunna ta fram och analysera en lägesbild.
  • delta i beredning av strategiska Brås möten.

- Denna samverkan underlättar ett samlat grepp mot brottsligheten. Den underlättar också ett långsiktigt och hållbart arbete samtidigt som effektiviteten ökar genom att vi gör gemensamma eller kompletterande insatser, säger Jonas Eek, lokalpolisområdeschef Växjö.

Fakta Brå
Det finns dels strategiska Brå, dels operativa Brå. Strategiska Brå arbetar strategiskt med planering, utformning och uppföljning av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Operativa Brå stärker det operativa brottsförebyggande arbetet samt skapar en lägesbild som är till underlag för konkreta brottsförebyggande åtgärder. Kommunen sammankallar det strategiska Brå och polisen det operativa.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun, 070-983 44 16
Marcus Holmqvist, säkerhetschef, Växjö kommun, 070-887 04 69
Jonas Eek, lokalpolisområdeschef Växjö, 072-715 52 50

Bifogat finns samverkansöverenskommelsen samt bild på Jonas Eek och Anna Tenje.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.