Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Snabbare väg till svenskinlärning och höjd peng för gymnasial vuxenutbildning

Nämnden för arbete och välfärd tar upp förändringar av Växjölöftet Vuxenutbildning, efter besök hos utbildningsanordnarna, utvärderingar och kvalitetskontroller. Bland annat föreslås SFI-pengen bli mer resultatstyrd och få en yrkesbonus, vux-pengen för gymnasiala kurser höjas och vägledningen bli mer transparent med en digital jämförare.

Förslag på andra ändringar som ska stärka upp Växjölöftet Vuxenutbildningen är följande:

Snabbare språkinlärning

  • SFI-pengen blir fast och lika oavsett hur lång tid det tar. Det premierar utbildningsanordnare som sätter in rätt resurser för att nyanlända ska nå godkänt betyg på kortare tid. Priserna är kopplade till studieväg och kurs och bygger på nationell och lokal statistik kring vilken tid de tar att bli färdig.
  • Yrkesbonus på SFI-pengen. 25 procent högre ersättning om SFI kombineras i undervisningen med yrkesutbildning. Det möjliggör snabbare språkinlärning och etablering på arbetsmarknaden.
  • SFI-antagning varje vecka. Huvudmannen (kommunens enhet Växjölöftet Vuxenutbildning) kommer besluta om antagning till SFI varje vecka, för att ytterligare förkorta tiden till att nyanlända kommer igång med språkinlärningen.

Ökat kvalitetsfokus

  • In- och utskrivningsenkät. Elever som påbörjar och avslutar sin utbildning ska svara på vissa frågor om studievägledningen, anordnarna och kvaliteten i undervisningen.
  • Digital jämförare för transparent studie- och yrkesvägledning. Alla kurser och utbildningsanordnare ska redovisas på en webbplats knuten till ansökan, där en rad kvalitetsindikatorer redovisas och studerande kan jämföra olika anordnare.
  • Höjd vux-peng. Teoretiska kurser med på plats-undervisning på gymnasial nivå får höjd peng med 10 procent. Detta förväntas öka antalet anordnare som väljer att auktorisera sig för kurserna.
  • Skärpta sanktioner vid brott mot avtalsvillkoren. En tydlig påföljdstrappa, med 1) handlingsplan, 2) varning och intagningsstopp och 3) avauktorisation, införs.

Bättre möjligheter för anordnarna att anpassa

  • Särskilda branschkrav eller arbetsgivarkrav tas bort ur auktorisationsvillkoren.
  • Mer flexibelt mottagningskrav, för att förenkla när kurserna är fem veckor och det blir svårt att ha krav på att ta emot elever var fjärde vecka.
  • Fritt att rekrytera lärlingsplatser. Ansvaret att rekrytera lärlingsplatser flyttas från huvudmannen till utbildningsanordnarna, som därmed inte blir beroende av huvudmannens rekrytering utan själva kan hitta egna lösningar för att få fram lärlingsplatser.

Bifogat i pressmeddelandet finns tjänsteskrivelsen och presentation med beslut om förändringar av Växjölöftet Vuxenutbildning.

För mer information och intervjuer:

Oliver Rosengren (M) kommunalråd och ordförande för nämnden för arbete och välfärd, tel: 072-300 55 77

Ulrika Boström, avdelningschef, arbete och välfärd, tel: 0470 – 796 534

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö