Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Största satsningen i historien till ett växande Växjö

Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2017. Viktiga områden är: skola, mat, trygghet, näringsliv och miljö. Budgeten som presenterades är historisk med en rekordstor tillförsel till verksamheterna på 165 miljoner kronor. (Budgeten bifogas i sin helhet.)

1. Storsatsning på skolan

Forskning visar på att relationen till vuxna i skolan, tillsammans med lärarens kompetens är två avgörande faktorer för att barn ska ha en god lärmiljö. Blågröna Växjö satsar därför på mindre barngrupper i förskola, samt på kompetensutveckling, samt bättre karriärmöjligheter för lärare.

- Blågröna Växjö vill genom satsningar på ökad lärartäthet i årskurs 1-3 och ökat antal speciallärare och specialpedagoger ge barn och elever en inkluderande lärprocess och bättre utvecklingsmöjligheter, säger Anna Tenje (M).

2. 40 miljoner kronor för bättre måltidsupplevelse

I Matlandethuvudstaden Växjö förstärks måltidsbudgeten med 40 miljoner kronor jämfört med 2016. Pengarna skall bland annat användas för höja kvaliteten, öka produktiviteten och öka andelen närproducerad och ekologisk mat.

- Tillsammans med tidigare beslut, så får maten i Växjö kommun en tydlig budget som ger förutsättningar för att långsiktigt och hållbart förbättra kvaliteten på maten och måltidsupplevelsen i Växjö kommun., säger Per Schöldberg (C).

3. Nya samarbeten för utökad trygghet

I Blågröna Växjös budget för 2017 löper trygghet som en röd tråd för hur vår vision för Växjös utveckling under 2017 ska se ut. Äldre och sjuka ska veta att de får den hjälp och det stöd de är i behov av. Trygghet är ett vitt begrepp och Växjö kommun ska samarbeta med berörda myndigheter så att samtliga kommuninvånare ska känna sig trygga när de tar en kvällspromenad i sitt bostadsområde.

- En viktig prioritering under 2017 är att färdigställa handlingsplanen mot våldsbejakande extremism för att skapa ökad trygghet. Men även utreda nya samarbetsformer som inrättande av trygghetsteam, säger Jon Malmqvist (KD).

4. Växjös näringslivsklimat ska fortsätta vara i framkant

Två frågor återkommer ständigt, företagens tillgång till relevant kompetens och upplevelsen av fungerande infrastruktur i form av bredband, flyg, tåg och vägnät. All kommunal verksamhet påverkas av hur det går för företagen i kommunen. Utan fler företagare, växande och nya företag blir det mindre skatteintäkter och en sämre kommunal service.

- Kommunen måste ständigt föra en dialog med näringslivet om hur vi skapar optimala förutsättningar för jobb och företagande i Växjö. I Växjö kommun är alla företag viktiga och alla jobb behövs, säger Nils Fransson (L).

Blågröna Växjö satsar också 12 miljoner kronor i nytt ägartillskott till stamsnätet Wexnet, i 2017 års budget. Pengarna ska gå till att genomföra utbyggnation av stamnätet i hela kommunen.

5. Växjö ska fortsätta vara en förebild i klimat och miljöfrågor

Blågröna Växjö ska fullgöra sin del av Sveriges klimatåtagande efter Parismötet COP21 och fortsätt vara aktiva deltagare i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Växjö kommuns egna biltransporter ska ske med förnybara drivmedel. Laddstolpar för elfordon ska sättas upp på strategiska platser i kommunen. Restiden med kollektivtrafik ska kortas genom exempelvis åtgärder i form av prioriterade körfält för bussar.

- För att folk ska välja att åka med kollektivtrafik måste det vara enkelt och bekvämt. Fler hållplatser ska väderskyddas, tillgänglighetsanpassas och förses med låsbar cykelparkering. Vi ska främja ett helhetstänk där bil, tåg, buss och cykeltrafik kan komplettera varandra, säger Tobias Adersjö (MP).

För mer information och intervjuer:
Per Schöldberg (C), kommunalråd
070-869 49 25, per.scholdberg@vaxjo.se

Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande utbildningsnämnden
0709-834416, anna.tenje@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD), ledamot i kommunstyrelsen
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Nils Fransson (L), ledamot kommunstyrelsen och ordförande i byggnadsnämnden
0706-380960, nils.fransson@vaxjo.se

Tobias Adersjö (MP), ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden
0709-912930, tobias.adersjo@vaxjo.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö