Skip to main content

​Stort antal fjärilar borta efter torkan 2018

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2019 14:00 CEST

Mindre bastardsvärmare. Foto: Tobias Ivarsson

2018 var ett torrt år och mycket av växtligheten på ängar och betesmarker torkade. Det i sin tur ledde till att fjärilslarverna fick svårare att hitta mat och många svalt ihjäl. Växjö kommuns senaste undersökning visar att så mycket som 90 procent av de mest drabbade fjärilsarterna är borta i de undersökta områdena.

Växjö kommun har gjort uppföljningar av fjärilsfaunan från 2004 och framåt i och kring Bokhultets och Teleborgs naturreservat. Den senaste uppföljningen visar att för många fjärilsarter som violettkantad guldvinge, bastardsvärmare och gräsfjärilar återstår så lite som 10 procent av normalpopulationerna.

- Eftersom vi är beroende av en rik biologisk mångfald för att få ekosystemtjänster som pollination av våra grödor är det oroande när insektspopulationer kraschar. Vi får vara tacksamma att det varit några regniga dagar den här sommaren, säger Martin Unell, kommunekolog i Växjö kommun.

Växjö kommun har genomfört en rad åtgärder som ska öka den biologiska mångfalden och gynna pollinatörer, bland annat genom att skapa fler betesmarker, ogödslade slåttervallar som slås sent, betesupphåll i hagar under juni och juli, anläggande av ängar och biparadis. Under sommaren 2019 minskades även andelen kortklippta gräsmattor i staden.

- Vi kan se att de åtgärder vi hittills har gjort för att gynna pollinatörer har gett effekt men mycket mer behöver göras för att värna den biologiska mångfalden, med mer blomrika naturbetesmarker och ängar, mindre bekämpningsmedel och minskad klimatpåverkan, säger Sofia Stynsberg (M) tekniska nämndens ordförande.

Årets undersökning av fjärilsfaunan visar att det fortfarande finns en stor artrikedom med ovanliga fjärilsarter, men att antalet individer är riskabelt få och för att populationer av sällsynta arter ska klara sig från lokal utrotning krävs stora sammanhängande örtrika gräsmarksområden.

- Naturvårdsinsatser i städer och kommuner som Växjö spelar en viktig roll i det globala arbetet med biologisk mångfald. Detta är något som jag som styrelseledamot i det internationella nätverket ICLEI - Local Governments for Sustainability lyfter i arbetet med FN:s kommande COP-15 mötet om biologisk mångfald, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

För mer information och intervjuer:

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden, telefon 0709-91 29 14, e-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande tekniska nämnden, telefon 0739-82 52 66, e-post cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Martin Unell, kommunekolog, telefon 0470-415 84, e-post martin.unell@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.