Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Teknikum-elever till spännande matematikdagar i Uppsala

Teknikumeleverna Lisa Bergstrand, TE06A och Chrisoffer Karlsson, TE06B
representerar Teknikum på årets Sonja Kovalevsky-dagar, den 7-8 november,
när ämnet Matematik firas i Uppsala. Där kommer de att träffa 200 andra
matematikintresserade gymnasieelever från hela landet. Arrangörer är
Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete
med Svenska matematikersamfundet.

- Lisa och Christoffer har visat stor kunnighet och intresse för
matematikens värld, säger Håkan Stenman, matematiklärare på Teknikum. Vi
hoppas de får ta del av mycket spännande matematik som stimulerar och roar.
Förhoppningsvis får de också en vidgad bild av matematiken och dess
tillämpningar.

Tidigare års elever från Teknikum har uppskattat dagarna med intressanta
föreläsningar och matematikuppgifter som de fått lösa i grupper. Målet med
Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland
ungdomar inför val av högskoleutbildning. Med nya intagningsregler till
högskolor och universitet år 2010 får matematikämnet också större betydelse.

Sonja Kovalevsky, född 1850 i Ryssland och en mycket begåvad matematiker,
flyttade till Sverige år 1881. Här blev hon Sveriges första kvinnliga
professor och världens första kvinnliga matematikprofessor. År 1885 blev hon
föreslagen till inval i svenska vetenskapsakademien, vilket flera av
ledamöterna motsatte sig på grund av att hon var kvinna. Inte förrän 50 år
senare blev den första kvinnan invald i vetenskapsakademin.

Sonja Kovalevsky var och är en viktig förebild för kvinnliga matematiker och
hennes levnadsöde känns alltjämt aktuellt. Hon sammanfattade själv sitt
livsmål med orden: "Jag tror att mitt öde är att tjäna sanningen i
vetenskapen, men också att arbeta för rättvisan genom att öppna nya vägar
för kvinnor".

- Det är roligt att vi har möjlighet att skicka dessa elever till Uppsala.
Matematik är ett viktigt ämne, inte minst för våra Teknik- och
Naturvetenskapselever, säger Bengt Larsson, chefsrektor på Teknikum.

Se även http://www.math.uu.se/kovalevsky/

För mer information ring

Håkan Stenman, telefon 0470 419 24, mobil 070 146 81 27

Chefsrektor
Bengt Larsson, telefon 0470 418 91, mobil 0733 68 72 72

Ämnen

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö