Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Tre byggnader nominerade till årets Träbyggnadspris

I år delar Växjö kommun för första gången ut ett Träbyggnadspris. Priset går till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

De nominerade till årets Träbyggnadspris är Pelarsalen vid Väludden, Strandsnäckan vid Kampen och Vallen vid Växjösjön/Södra Bergundasjön.

-Tre fantastiska projekt som alla är unika, tillhör den moderna trästaden och är del av anledningen till att Växjö blivit utnämnd till årets arkitekturkommun 2018, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

-Alla tre nominerade visar på prestationer där stark vilja och ett gott samarbetsklimat varit nyckeln till framgång, säger Växjös stadsarkitekt Henrik Wibroe.

De tre nominerade byggnaderna till årets Träbyggnadspris har utsetts av en jury och presenterades för kommunstyrelsen idag. Vem som vinner Träbyggnadspriset avslöjas den 25 oktober 2018, samma kväll som Byggnadspriset delas ut.

Mer information om byggnaderna som är nominerade till årets Träbyggnadspris kommer att läggas ut på Växjö kommuns webbplats under hösten. Bilder på de nominerade byggnaderna finns under relaterat material.

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16

Henrik Wibroe, stadsarkitekt Stadsbyggnadskontoret, 0470-436 19

Juryns motivering till nomineringen av Pelarsalen:

"Vackert klassiskt enkelt formspråk med högresta gavelspetsar förskjutna i halvplan tilltalar betraktaren och ger bostadshusen en påtaglig karaktär. Projektet har använt förtillverkade planelement, byggt under tält och därmed skapat torr arbetsplats och goda arbetsförhållanden under hela byggnationen. Genom val av trä där det är rätt använt ges en kraftigt reducerad klimatpåverkan för hela byggnationen. Utvändigt har fasaderna limträpanel i tilltalande varma träkulörer. Bebyggelsen visar på väl lösta bostäder på liten yta med fint dagsljusinfall och stora inbjudande balkonger med synlig behaglig träkonstruktion. Pelarsalen visar förtjänstfullt en byggnation som definitivt tillhör den moderna trästaden i Växjö."

Juryns motivering till nomineringen av Strandsnäckan:

"Arkitektur som både i form, material och färg på ett harmoniskt sätt talar med omgivande natur och bebyggelse. Stark vilja, tätt samarbete och god kunskap ligger bakom genomförande av en träbyggnation som med sitt val av massivträ i konstruktion, fasad och interiörer bedöms uppnå en halvering av klimatpåverkan. Idékonceptet för projektet har som en av utgångspunkter haft att skapa vackra funktionella bostäder med stora terrasser alla med sjöutsikt och kvällssol, vilket verkligen lyckats. Funktionerna har i detta bostadshus staplats på varandra, garage, poolanläggning, bostäder, takterrasser, gröna tak, för att nyttja marken smart och därmed skapa en förtätning som den hållbara staden kräver. Med god kvalitet har man skapat goda förutsättningar för en lång livslängd."

Juryns motivering till nomineringen av Vallen:

"De sex charmiga excentriska gavlarna i olika höjder sammankopplade med stora glasade balkongstrukturer ger bebyggelsen sin starka särpräglade karaktär. Bostädernas storlek och utformning har stor variation och från balkongerna upplevs vackra vyer utöver sjöarna, naturen och in över staden. Genom långt, uthålligt och envist samarbete mellan flera parter har projektet försetts både med äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter men också prov på olika byggtekniska lösningar i trä, vilket tydligt markerar en medveten strävan efter att uppnå social hållbarhet, kunskapsutveckling och helt klart resulterat i minskad klimatpåverkan. Fasaderna i massivträpanel och cederspån ger byggnationen en känsla av gedigen, traditionell träbyggnation med modernt uttryck. Bebyggelsen har genom sin intressanta siluett gett ett karaktärsfullt tillskott till Växjö skyline."

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö