Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Undersökning visar på goda möjligheter att resa hållbart till jobb och skola

En ny studie som undersökt möjlighet till hållbart resande visar att så många som 78 procent av Växjö kommuns samtliga invånare kan nå sin arbetsplats på 30 minuter eller mindre med cykel. Med elcykel ökar andelen till mer än 80 procent.

- Den här undersökningen visar vilka stora möjligheter det finns att öka andelen hållbart resande. Förutom mindre utsläpp skulle bytet till cykel till och med ge kortare restid för många, menar tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M).

Undersökningens resultat
Fokuset för undersökningen ligger på hur stor andel av kommuninvånarna som kan ta sig till arbete och skola med hållbara färdmedel under olika tider med utgångspunkt i var de bor och pekar alltså på stora utvecklingsmöjligheter.

Studien visar även att
…55 procent kan nå jobb eller skola på 15 minuter med cykel och 65 procent på elcykel. Detta är en stor del av all pendling inom Växjö tätort.
…elcykeln och ellastcykeln kan ersätta de flesta bilresor inom kommunens tätorter med en restid som är likvärdig den med bil.
…85 procent av lågstadieeleverna och 81 procent av mellanstadieeleverna kan cykla till skolan med ett lämpligt cykelavstånd.
…62 procent av befolkningen skulle kunna pendla med kollektivtrafik till sitt arbete på 30 minuter eller mindre.

Resultaten visar sammantaget att det finns goda möjligheter till arbetspendling med cykel i hela Växjö kommun, och speciellt inom kommunens tätorter.

- Undersökningen visar vilka stråk som är viktigast att bygga ut eller förbättra för att underlätta cyklandet. Detta är viktigt för att kunna prioritera drift, underhåll och nya investeringar, berättar Per-Olof Löfberg, avdelningschef, trafik- och gatuavdelningen.

Hållbart resande är en viktig del i hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. Den här studien finansierades av två EU-projekt, SUMBA och CoBiUM och genomfördes av konsulten Ramboll. Resultatet kommer att användas i arbetet med att prioritera de hållbara transporterna enligt den uppdaterade transportplanen. 

Mer information och intervjuer
Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden, telefon 070-991 29 14
Per-Olof Löfberg, avdelningschef, trafik- och gatuavdelningen, tekniska förvaltningen, telefon 073-376 85 91
Colin Hale, projektledare trafik- och gatuenheten, tekniska förvaltningen, telefon 0721-61 89 02

En sammanfattning av studien finns på Växjö kommuns webbsida.
Hela studien finns redovisad i en interaktiv karta och där presenteras även uppgifter om Växjöbornas nuvarande resvanor.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Victor Wahlström

Victor Wahlström

Presskontakt Kommunikationsstrateg Utbildningsförvaltningen 0470-413 18

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö