Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Upphandling om verksamhetsdrift av Växjö simhall är klar

Upphandlingen kring driften av Växjö simhall är nu klar och kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av nämnden beslutat att anta det anbud som lämnats av Actic Sverige AB.

När anbudstidens gick ut hade anbud från tre aktörer kommit in och Actic var den som i högst grad levde upp till de krav som ställts.

– Jag är glad över att vi denna gång fått in fler anbud än vid tidigare upphandlingar och ser det som ett tecken på att Växjö kommun är en attraktiv kommun att etablera och utveckla sin verksamhet i, säger Jon Malmqvist (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Upphandlingen har tagit hänsyn till anbudsgivarnas koncessionsavgift, det vill säga avgiften för tillstånd att bedriva verksamhet. Men också hur anbudsgivarna ska arbeta för de föreningar som är verksamma i anläggningen.

Det nya avtalet börjar gälla 1 juni 2021 och varar i fyra år men kan därefter komma att förlängas.

– Actic är en etablerad aktör inom framförallt gymverksamhet men driver också badanläggningar. De uttrycker i sitt anbud vikten av ett gott samarbete med föreningarna då det bidrar till rörelse och träning i samhället, för alla åldrar. Detta ligger helt i linje med Växjö kommuns riktningsmål, säger Jessica Råhlin, fritidschef.

Anbudsgivare har nu möjlighet att överklaga fram till 1 mars, därefter går beslutet igenom.

– Simhallen drivs sedan förra upphandlingen av företaget Medley. Vi tackar dem för det arbete de gjort och ser fram emot att ta in anbud från dem vid framtida upphandlingar, avslutar Jon Malmqvist (KD).

För mer information och intervjuer:

Jon Malmqvist (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande, 073-991 86 19

Jessica Råhlin, fritidschef, 076-621 69 51

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö