Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Upphandlingen av skolans lokalvård är klar

Skol- och barnomsorgsnämndens upphandling av lokalvård går in i ett avslutande skede. Nämnden har beslutat om så kallad tilldelning för de berörda förskolorna och grundskolorna. Genom upphandlingen minskas nämndens driftskostnader för lokalvård med ca 6,7 mkr per år, för hela avtalsperioden med närmare 27 mkr.

- Syftet med upphandlingen är dubbelt: att frigöra resurser som kan användas inom förskola och skola för en högre kvalité och bättre skolresultat men också för att skapa en slagkraftig måltidsorganisation med tydligt fokus på måltiden och på matens kvalité som varje dag serveras barn och elever, säger ordföranden för skol- och barnomsorgsnämnden, Patric Svensson (FP).

Vid planeringen av upphandlingen gjordes beräkningar av vilka resurser som skulle kunna frigöras. - De antagna anbuden ligger under de beräkningarna så jag är mycket nöjd med upphandlings utfall, säger Patric Svensson (FP).

Upphandlingen har varit delad i 21 områden, anbud har antagits för 18 av områdena. Anbud har antagits från företagen: Forenede Rengøring A/S, ISS Facility Services AB och Sodexo AB.

De tre områden där anbud inte antagits berör Biskophagens förskola och förskolan i Gemla, där anbuden överstiger den egna kostnaden. Inte heller för förskolan Björken har något anbud antagits då verksamheten förändrats vad gäller kvälls- och helgöppet mer än förväntat jämfört med förfrågningsunderlaget.

Den 3 april kommer kommunen att teckna avtal. Avtalen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2012 och gälla till och med 31 juli 2015.

För mer information kontakta:
Patric Svensson (FP), ordförande, 0470-410 87, 0703-26 10 12

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497