Pressmeddelande -

VÄXJÖ ANSÖKER OM STATUS SOM ACKREDITERAT TRÄNINGSCENTER I FRIIDROTT

Två representanter från Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) , Elio Locatelli från Italien och Svein Arne Hansen från Norge, har besökt Växjö 13-14 januari.

Syftet var att på plats utvärdera Växjös förutsättningar att få bli ett ackrediterat träningscenter i friidrott med internationell status. Ackrediteringen innebär en kvalitetsstämpel som har stor betydelse för Växjös fortsatta utveckling som idrottsstad.

Sedan tre år tillbaka finns ett etablerat samarbete mellan Svenska Friidrottsförbundet, Linnéuniversitetet och Växjö kommun vad gäller möjligheten att kombinera universitetsstudier och träning på elitnivå. Projektet benämns Friidrottens prestationscenter (FPC) och har för närvarande ca 15 studenter. Projektet är en grundförutsättning för utvecklingen till ett ackrediterat träningscenter (ATC). Under projektets gång har idén utvecklats och i juli 2010 sände de tre parterna in en ansökan om ackreditering för Växjö. Det finns unika förutsättningar i Växjö för ett framgångsrikt ATC, säger ordföranden i FPCs styrgrupp, Benny Johansson.

·         Växjö har ett unikt samarbete mellan tre starka och engagerade parter, Svenska Friidrottsförbundet, Linnéuniversitetet och Växjö Kommun.

·          Växjös tränarkader har den unika kompetens och erfarenhet som behövs för friidrottsträning både på nationell- och internationell elitnivå.

·         Växjö har genom Linnéuniversitetet goda resurser för forskning och utveckling. Man bedriver egen tillämpad forskning inom Ledarskap och ”Sports Management” och har därtill ett väl utvecklat forskningsnätverk, såväl nationellt som internationellt.

·         En helt utbyggd Arenastad innebär att man har moderna och välutrustade arenor såväl inom friidrott som inom ishockey, fotboll och innebandy.

·         Växjös miljötänkande är också en mycket viktig faktor liksom fördelen av korta avstånd mellan Arenastad, Universitet, flygplats och innerstad.

I sitt slutanförande framhöll Mr Elio Locatelli, att hans avsikt var att i sin rapport tillstyrka Växjös ansökan och att han bedömde Växjös förutsättningar för ett godkännande som synnerligen goda. Slutligt beslut tas av IAAF inom en månad - ett beslut som kommer att ha stor betydelse för Växjös utveckling som idrottskommun. Navet av kompetens och resurser som organiseras inom ett ATC, kan i en förlängning komma även andra sporter tillgodo genom utveckling till ett så kallat ”High Performance Center” (HPC).

 

För mer information kontakta:

Benny Johansson, ordföranden i FPCs styrgrupp, tel 070-898 44 75

Christina Lindberg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun, 0470-41171

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Växjö

Kontakter

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61