Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växjö får 8,2 miljoner i Klimpbidrag!

Växjö får 8,2 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket till lokala klimatinvesteringar (Klimp). Projekten beräknas minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 7 040 ton. Den samlade investeringen för åtgärderna uppgår till 26 miljoner kronor.


Klimatinvesteringarna i Växjö omfattar satsningar på minskad användning av olja och el, smarta varutransporter och ökad cykling. Bidraget fördelas på följande projekt:

·Lantmännen Reppe ersätter 2 500 m3 olja med vetekli i sina produktion. För detta får man 6 000 000 kronor i bidrag.

·VEAB får 450 000 kronor i bidrag för att minska användningen av hushållsel i Växjö med 5%.

·Projektet Klimatsmart Växjö centrum, ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun, Växjö Citysamverkan och Energikontor Sydost, får sammanlagt 1 615 000 kronor för att bland annat samordna varutransporter, effektivisera butikers energianvändning och förbättra för cyklister i centrum.

·Växjö kommun får 181 300 kronor för att administrera programmet.

Satsningarna ligger helt i linje med Växjös ambitioner om att bli en Fossilbränslefri kommun.


Under 2007 lämnades det in 71 ansökningar om totalt 2,3 miljarder kronor i bidrag. Totalt 31 program samt tre fristående åtgärder beviljades sammanlagt 480,6 miljoner i bidrag.

För ytterligare information, kontakta Henrik Johansson, planeringskontoret Växjö kommun. Telefon 0470-413 30 eller 0730-63 90 95.

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Damla Mol

Damla Mol

Presskontakt Pressansvarig Växjö kommun 0470- 419 61

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö