Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växjö hämtar kunskap från Bryssel

Den 8-10 september åker Arbete och välfärds förvaltningschef Per Sandberg tillsammans med sina länskollegor till Bryssel. Resans syfte är att fördjupa kunskapen om EU och dess organisation inom socialtjänstens område.

Ordföranden i nämnden för arbete och välfärd, Willemo Carlsson, betonar vikten av att besöka vårt eget EU-kontor och få kännedom om vad som är på gång inom det sociala området.
- Det är positivt om Per tillsammans med kollegorna i länet kan fånga upp hur vi kan arbeta med att söka medel för utveckling av vår egen socialtjänst och arbetsmarknad, säger Willemo Carlsson.

Förutom bättre insyn i EU:s arbete inom socialtjänstområdet och Växjös möjligheter att dra nytta av det i sitt eget utvecklingsarbete, tjänar resan också ett annat syfte.
- I egenskap av förvaltningschef för socialtjänsten fyller några dagars samvaro en funktion då det stärker samverkan över kommungränserna i länet, avslutar Per Sandberg.

För mer information kontakta:
Willemo Carlsson (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, tel. 0470-413 73
Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd, tel. 0470-419 50

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497