Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växjö kommun aktualiserar höghastighetsfrågan

Trafikverket fick i juni i uppdrag av regeringen att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter om nya stambanor för höghastighetståg. I och med detta aktualiserar Växjö kommun nu frågan återigen för att lyfta argumenten för en östlig dragning.

- Vi tolkar Trafikverkets nya uppdrag som att de inte längre är bundna vid Sverigeförhandlingens val av sträcka och stationsorter. Vi står fast vid att en östlig dragning genom Småland är det alternativ som bäst gynnar människor, näringsliv och kunskapsbildning i hela landet. Vi kommer att uppdatera utredningar och via brev och debattinlägg göra vår röst hörd, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

I dagarna har Växjö kommun skickat brev till kommunalråd, regionråd samt kommunchefer i sydöstra Sverige för att se om parterna, som gemensamt drev Nätverket Höghastighetsbanan, vill vara medaktörer i kommande brev och debattinlägg.

Trafikverkets nya uppdrag
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå.

Ur uppdraget: Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga linjesträckningar, alternativa hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och utformning av stationslägen. Hittills utfört planerings- och utredningsarbete ska vara en utgångspunkt, men också andra alternativ bör kartläggas och, om samhällsekonomiskt eller klimatmässigt mer effektiva, analyseras.

Uppdraget ska redovisas den 28 februari 2021 och kommer sedan finnas med som underlag för infrastrukturpropositionen som beräknas komma våren 2021.

Om Nätverket Höghastighetsbanan
Nätverket Höghastighetsbanan bestod av kommunerna Kalmar, Karlskrona, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Växjö, Alvesta, Älmhult och Hässleholm, samt Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Nätverket gjorde då ett gemensamt politiskt avstamp för en östlig sträckning och ställde sig bakom en gemensam avsiktsförklaring. 

2016 kom Sverigeförhandlarna med besked om att fortsätta dialog med parterna för en västlig sträckning av höghastighetsbanan som planeras byggas mellan Stockholm och Malmö.

För frågor och intervjuer, kontakta:
Anna Tenje, (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16
Kristina Thorvaldsson, projektledare, 0470-412 10

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Therese Ekdahl

Therese Ekdahl

Presskontakt Pressansvarig 0470-41497

Välkommen till Växjö kommun!

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö